TINE vil samarbeide for å øke økologisk omsetning

26.10.2009
TINE har som følge av flere økologiske produsenter et stadig økt mottak av økologisk melk, men sliter med salget. Derfor ble målsettingen om 6 % økologisk produksjon tidligere i år utsatt fra 2012 til 2015. - Skal vi nå våre mål må vi legge krefter inn i flere forhold, sier merkevaresjef Unn Grønvold Nikolaisen i TINEs spalte i Bondebladet.

 Hun har ansvaret i et marked der forbrukerne i betydelig grad snur krona, og som reagerer når prisen går opp.  Det har også økologisk produkter fått merke. 

 

TINE må kommunisere et økologisk budskap

- TINE viser vanligvis at de er blant de best i landet på markedskommunikasjon.  Siden de nå sliter med omsetningen særlig av økologiske melk, er det flott at de inviterer til samarbeid med flere miljøer for å kunne lykkes bedre, sier daglig leder i Oikos, Reidar Andestad.  Skal en selge økologiske varer, må en kommunisere et troverdig økologisk budskap og ha profilerte økologiske produkter.

 

 

 

Folk må få vite mer om økologiske produkter

Grønvold tror nordmenn flest må få vite mer om økologiske matvarer og meieriprodukter spesielt.  Hun peker på utfordringen TINE og andre økoleverandører har i å fortelle om forskjellen økologisk produksjon og konvensjonell produksjon. - Vi må tegne og fortelle.  I neste omgang må forbrukerne velge. Og i siste instans er det viktig for oss å nå våre mål om lønnsomhet og evnen til å bidra for den norske melkeprodusenten. Men det oppnås ikke dersom vi ikke får til et nærere vennskap til forbrukerne som kan tenke seg økologiske produkter.  Vi går en spennende tid i møte, sier Grønvold Nikolaisen.

 

Nytt design

Økologiske produkter fikk nytt design i 2008 fordi man ønsket å skape et klarere skille mellom økologiske og konvensjonelle produkter for forbrukeren.  TINE selger i dag kremost, lettmelk, skummet melk, rømme, yoghurt, kefir og hvitost med økologisk design.

 

Mange interesserte

-Det er mange aktører som er opptatt av økologiske produkter.  Dagligvarehandelen, storhusholdning, store grupper i samfunnet, interesseorganisasjoner og ikke minst myndighetene.  Vi tror det er bra at aktørene samarbeider, sier Grønvold Nikolaisen

Annonsører

Samarbeidspartnere