Trend – Mer merking av karbonfotavtrykk på mat

20.02.2011
Det arbeides i en rekke miljøer med å komme opp med ulike produksjonskrav til klimamerking av mat. I det økologiske miljøet er det flere og flere som vektlegger at reduksjon av CO2-utslipp bør være i både produksjonen, transporten og emballasjen, og ikke bare avgrenset til kjøp av klimakvoter, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge.

Forskningsinstituttet FiBL er blant de som arbeider med kriterier for klimakrav til landbruket i dialog med en rekke produsenter, her fra seminar på BioFach. Foto: Oikos.

 

Merking av GMO-fri mat 

-Videre jobber en del med GMO-merking av mat, det betyr merking av den maten som er GMO-fri, de som bruker GMO i maten ser ikke ut til å være villig til å merke denne maten uten at de pålegges å gjøre det. Dette er jo ett av en rekke krav til økologiske produkter, men noen vekter å løfte dette spesielt i tillegg, legger Andestad til som inntrykk etter seminardelen på BioFach i Tyskland.

 

Klimamerking og melk 

I Østerrike finnes det en melk med egen klima- og miljømerking, og Arla har klimamerket noen av sine produkter.

 

Trenger en mer viten før en klimamerkerker mat? 

Sist torsdag var det seminar om bærekraftskrav til landbruket og trender i merking av mat. Spørsmålet om det er for tidlig med klimamerking ble drøftet. Sveitsiske forskere fra FiBL la fram en rekke informasjon om hvordan de arbeider på dette området og deres svar er at det er behov for å starte med slike prosesser på grunn av hensynet til det globale miljøet. Samtidig er det behov for mer forskning på en rekke forhold som er relevante. Og skal en da vente med kvalitetskrav til mat før en har en perfekt system, ble det spurt. Ett av sertifiseringsselskapene i Italia, ICEA, støttet vurderingene fra det sveitiske forskningsinstituttet.

 

Posisjonering på gang 

Ut fra hva vi registrerer er det kamp mellom en del selskaper om å ligge i front i denne utviklingen for å ha ekstra tillit hos et miljøbevisst publikum, sier Reidar Andestad.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere