Trønderfylkene og Buskerud på nesten 10 % økologisk areal

07.02.2010
Noen fylker er nær ved å nå den opprinnelige målsettingen fra Stortinget om 10 % økologisk areal i 2010. Basert på tall fra Debio for 2009 er 9,7 % av jordbruket i Sør Trøndelag, 9,3 % i Buskerud og 8,8 % av jordbruket i Nord-Trøndelag, enten omlagt til økologisk eller under omlegging (karens).

- Ut fra areal, er Nord-Trøndelag vinneren, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos. Her finner du det største økologiske arealet i Norge. Oikos gratulerer!

Trønderne sammen med Buskerud leder an i arbeidet med å legge om til økologisk produksjon. Oikos gratulerer! Her er kulturlandsskap i Nord-Trøndelag på Bjerkem gård i Steinkjer. Foto: Bjerkem gård 

 

Samla tall 

 

Samlet viser Debio-tallene at 4,3 % av landbruksarealet i Norge er omlagt til økologisk drift, og tar vi med areal som er under omlegging blir det hele 5,6 %.  Dette viser at 2009 var et godt år for omlegging til økologisk areal i Norge, sier Reidar Andestad.

 

Omlegging av samlet landbruksareal

Her er tallene som viser omleggingstakt og andel areal som er økologisk av samlet landbruksareal fra Statiskt Sentralbyrå (SSB).

Fylke

Økoandel

Økoandel med karens

Sør Trøndelag

7,9 %

9,7 %

Buskerud

7,2 %

9,3 %

Telemark

6,8 %

8,1 %

Nord Trøndelag

5,8 %

8,8 %

Nordland

5,1 %

6,5 %

Hedmark

4,7 %

5,6 %

Aust Agder

3,4 %

5,2 %

Østfold

4,3 %

6,2 %

Vest Agder

4,6 %

5,7 %

Akershus/Oslo

4,5 %

5,4 %

Sogn og Fjordane

3,8 %

4,6 %

Vestfold

4,0 %

6,5 %

Møre og Romsdal

4,0 %

4,7 %

Oppland

3,2 %

3,8 %

Troms

2,2 %

3,4 %

Hordaland

2,4 %

2,8 %

Finnmark

1,5 %

1,9 %

Rogaland

0,7 %

0,9 %

SUM

 

 

Sum Debio

4,3 %

5,6 %

 

Endring i økologisk areal i 2009.

Her er det Østfold som utmerker seg med 20,6 % økning av økologisk areal med karens.  Det er imponerende sier Reidar Andestad.  Deretter følger Nord-Trøndelag med 15,3 % og Vest-Agder med 14,1 % økning.

Her er oversikten på arealutvikling for de ulike fylkene

Fylke

økoareal

karens

øko+karens

endr økoar

endr øko+karens

Sør Trøndelag

58 995

13 796

72 791

7,3

8,4

Buskerud

37 891

10 743

48 634

0,6

6,6

Telemark

17 393

3 277

20 670

1,4

1,3

Nord Trøndelag

51 135

26 589

77 723

16,8

15,3

Nordland

30 120

7 808

37 928

7,4

3,8

Hedmark

50 519

9 167

59 686

10,2

3,9

Aust Agder

3 788

2 044

5 833

-2,4

-1,8

Østfold

31 630

14 423

46 053

14,4

20,5

Vest Agder

8 914

2 102

11 016

18,9

14,1

Akershus/Oslo

35 560

6 471

42 032

12,2

13,8

Sogn og Fjordane

17 054

3 877

20 931

6,6

2,2

Vestfold

16 602

10 286

26 888

0,5

13

Møre og Romsdal

22 822

3 965

26 786

17,1

5,2

Oppland

32 984

6 493

39 476

5

5,7

Troms

5 571

3 149

8 720

-3,3

0,8

Hordaland

10 287

1 441

11 728

11,3

3,4

Finnmark

1 502

358

1 860

69,2

-18,2

Rogaland

7 097

1 499

8 596

12,5

10,3

Sum Debio

439 862

127 486

567 348

8,9

8,6

           

 

 

Les hele Debio statistikken her

Annonsører

Samarbeidspartnere