Trondheim med stort økomål

22.11.2007
Formannskapet i Trondheim kommune vedtok denne uka å trappe opp bruken av økologisk mat på produksjonskjøkken i kommunen til 30 % i 2011. I vedtaket heter det også at 20 % flere skoler, SFO og barnehager skal tilby økologisk frukt og grønnsaker/mat i 2011 i forhold til 2007.


Rådmannen mener at økologisk matproduksjon bidrar til å redusere skadelige virkninger på naturmiljøet og at det fremmer biologisk mangfold, heter det i saksdokumentet til Formannskapet.

Kilde: http://www.trondheim.kommune.no/, 20/11-07
http://193.214.228.49//k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256F3B0026C93AC12573930031EF19?opendocument&frame=yes

 

Annonsører

Samarbeidspartnere