Trygve Sund minnes

23.11.2010
En nestor i norsk økologisk landbruk og i biodynamisk dyrking har gått bort med Trygve Sund, sier styreleder Jakob Bjerkem i Oikos - Økologisk Norge, som deltar i begravelsen. Bjerkem har selv vært på Østre Alm gård og blitt innspirert av Trygves kunnskaper og engasjement for godt landbruk. Sund døde 19.november etter å ha vært rammet av kreft de siste årene av sitt liv. I dag er det begravelse i Stange Kirke.

Trygve Sund har også vært styremedlem i Oikos - Økologisk Norge. Han har fått en rekke utmerkelser for sin uttrettelige innsats for økologisk og biodynamisk landbruk, bl.a. hederspris fra Oikos sammen med kona Erna Sund i 2004. Foto: Inger EB Slågedal. 

Et sårt minne - Trygve Sund forteller fra sitt liv

 
"Jeg kjøpte Alm samme dag jeg var uteksaminert fra Jønsberg landbruksskole. Vi hadde lært mye om teknikk, kjemi og økonomi, men svært lite om biologi, og ikke hørt ett ord om økologi. De fire sidene som sto i læreboka om kompostering fikk vi beskjed om å sette et kryss over, det var ikke aktuelt stoff forklarte læreren oss. Den samme læreren, som jeg satte meget høyt og likte godt under utdannelsen, har etterlatt meg et sårt minne for alltid: han forklarte sine elever på Jønsberg vel et tiår seinere, at fordi min onkel hadde vært en dyktig bonde, var det fortsatt avlinger på Alm. Ikke fordi det var mulig å drive biologiskdynamisk...

En elev som jevnlig kom innom meg fortalte dette, og det viser hvor indoktrinert mange av den "eldre garde" landbrukslærere og rådgivere var i mytene, særlig Norsk Hydro (Yara), men også mange andre har bygd opp. Uten kunstgjødsel og sprøytemidler blir det "svelt i hjel".

Hvis samme lærere hadde tatt seg bryet med å se hvordan åkrene ser ut der kunstgjødselsprederen har gått tom, og foretatt noen tankeøvelser omkring dette fenomenet, kunne de muligvis formidlet et litt mer nyansert budskap om kunstgjødslas velsignelser".

 

Den tause våren


"Fra "Mütterchen" hadde jeg fått tilsendt Rachel Carsons epokegjørende dokumentasjon om sprøytemidlenes virkning i og omkring de store sjøene mellom Canada og USA, "Den tause våren", da jeg gikk på gymnaset.

Oppveksten på en allsidig liten fjellgard i Østerdalen, og denne boka har betydd svært mye for hvordan livet mitt seinere ble.

Rachel Carson beskrev de svært negative konsekvensene av moderne sprøytemidler, og da jeg sjøl tok til for alvor med å bruke dem, kom denne kunnskapen igjen opp i bevisstheten, og leiting etter et giftfritt landbruk tok til".

 

Dette er utdrag av en artikkel som Trygve Sund skrev i magasinet Økologisk Landbruk og som senere også er publisert på Agropub.  Her finner du tre oppsummerende artikler han skrev for få år siden.

Annonsører

Samarbeidspartnere