Tusen saker mot GMO-selskap i USA

16.11.2009
Bayer CropScience AG kan verte ansvarleg for det økonomiske tapet bønder i Missouri er påført fordi risen er vorte ureina med GMO. Frøselskapet har 1200 slike saker mot seg, og den første opna i byrjinga av novembe, melder Gennytt.

Bildet er fra et risfelt til Bayer CS - BCS-foto.


Risbønder ramma

Ureining med ulovleg GMO øydela eksportmarknaden til risbøndene, som no vil ha erstatning. Rettssaken vil truleg vare til byrjinga av desember.

 

 

Bayer CS forsker i arbeid - BCS-foto.


<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

USA: Bønder bryt lova og GMO spreier om seg

Kvar fjerde GMO-bonde respekterer ikkje påbodet om tryggingssonar rundt dei genmodifiserte maisåkrane sine, i følgje Center for Science in Public Interest. 57 prosent av maisen i USA er no genmodifisert, og skil ut eit giftstoff. For å unngå utrydding av andre insekt og resistens blant

skadeinsekta, er bøndene pålagt å dyrke eit belte av ikkje-genmodifisert mais rundt dei genmodifiserte kulturane. Dette vert no gjort i stadig mindre grad, skriv http://www.lesmotsontunsens.com/

 

GMO-potet og soya med omega 3

GMO soya med omega 3 olje og GMO-potet?  Genspleisa soya med omega-3-gen skal hindre

hjerteinfarkt og slaganfall blant amerikanarane. Matdepartementet i USA har slått fast at

omega-3-oljeprodusert av genmodifisert soya er ufarleg å ete, skriv New Scientist.

 

Om dette og andre saker du kan lese i siste utgåve av Gennytt.

Nyhetsbladet stiller og spørsmål om kor uavhengeg GMO-forskninga har blitt på grunn av privat finansiering og manglande offentlig forskning på området. 

Du kan abonnere gratis på Gennytt.

Eller du kan lese de på Oikos-siden under Ren Mat.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere