TV2-fokus på sprøytemiddelbruk

21.07.2015
Tre nylige innslag i TV2-nyhetene handler om bruk av sprøytemidler. Oikos - Økologisk Norge ønsker et totalforbud mot sprøyting på offentlige arealer, uttaler seniorrådgiver Maiken Pollestad Sele til TV2.

TV2 har produsert flere innslag om sprøytemiddelbruk. Hovedfokuset er på Round-up, som er verdens mest solgte sprøytemiddel. I det første innslaget intervjues forsker ved Universitetet i Tromsø, Thomas Bøhn. Han har ledet flere studier av effekten av glyfosat, som er det viktigste virkestoffet i Round-up. Det var ikke mulig for TV2 å få et intervju med produsenten Monsanto, kun en kort uttalelse.

Se alle innslagene fra TV2 under (etter annonser)

Verdens mest solgte sprøytemiddel opptil 300 ganger mer giftig enn antatt:Folk mer skeptiske til sprøytemidler

I fjor kjøpte vi nordmenn 132 tonn kjemiske sprøytemidler til bruk i hagene våre, melder TV2-journalist Anne Fredrikstad. Det er faktisk en nedgang fra tidligere år. Hos Plantasjen merker de at folk er blitt mer skeptiske. Salgssjef og gartner hos Plantasjen, Hilde Poppe, sier at folk etterspør eddik, det selges som sprøytemiddel i Sverige. I innslaget under blir Nina Berge intervjuet. Berge sitter i styret i vårt lokallag, Oslo og Omegn Økologiske Hagebrukslag, og er også skolehagelærer og gartner. Berge viser at ugras kan spises, for eksempel skvallerkål og løvetann egner seg veldig godt som mat!Må forby sprøyting på alle offentlige arealer

Den nye forskriften for bruk av sprøytemidler begrenser bruken på offentlige arealer der barn oppholder seg, som i barnehager, på lekeplasser og balløkker. – Det er bra, men ikke nok, mener seniorrådgiver i Oikos- Økologisk Norge, Maiken Pollestad Sele. – Barn oppholder seg også i parker og på andre arealer, de putter like mye i munnen der som når de er i barnehager, sier Sele. Det offentlige burde legge føre-var prinsippet til grunn i enda støre grad og forby all sprøyting med kjemisk-syntetiske sprøytemidler på alle offentlige arealer. Det er fullt mulig med den teknologien som finnes i dag, mener Sele. – Privat kan vi sette mer pris på mangfoldet i naturen, og lære hva som kan spises. Da kan sprøytemidler droppes, avslutter Sele. Se intervjuet under.


LES MER:

Forbud mot sprøyting med glyfosat i Nederland (Mexico og Russland)

Kommunale forbud mot sprøyting på offentlige arealer:

Eidsberg i Østfold

Randaberg i Rogaland

Stavanger i RogalandBakgrunnsstoff:

Glyfosat - verdens mest solgte sprøytemiddel

Risiko for cocktaileffekt i bekker

Skremmende nye funn om glyfosat

Nytt om glyfosat

Gir Round-up fosterskader?Annonsører

Samarbeidspartnere