Tydelige budskap om idrett og økologisk mat

27.11.2015
Nærmere 100 kostholds- og idrettsinteresserte mennesker kom til Holmenkollen på Nasjonal idrettskonferanse: Økologisk mat – betydning for idrettsprestasjon, den 17. november.

Folk ønsker mer kunnskap om hvilke effekter mat og ernæring kan ha for best mulig prestasjoner på idrettsarenaen, men også om hvilke effekter idrettsernæringen kan ha på miljø- og klima. Dette var tydelig blant deltakerne på Nasjonal idrettskonferanse som ble arrangert for første gang i år.

Koblingen mellom mat og miljø ble tatt opp både i presentasjoner og i spørsmål til foredragsholderne. Hvor mye kjøtt vi bør spise var ett av de viktige diskusjonstemaene.

Pionérfelt
Ernæringsforskning er et ungt felt og idrettsernæring er enda yngre. Effektene av økologisk mat for ernæringsprestasjoner er et tema som så langt knapt har fått oppmerksomhet i Norge før nå. Konferansen synliggjorde behovet for mer kunnskap på dette feltet. Den røde tråden gjennom hele konferansen handlet om hva man kan gå glipp av hvis kosthold i idretten reduseres til kun å handle om mengden essensielle næringsstoffer og nok energi. For eksempel kan ulike fytokjemikalier ha betydning for prestasjoner og helse. Dessuten spiser idrettsutøvere mye mat, og kan derfor få i seg større mengder sprøytemiddelrester og tilsetningsstoffer. Konsekvensene av dette er det knapt forsket på, og vi vet rett og slett ikke hvilke effekter det kan ha. Ikke minst går man lett glipp av matgleden med et slikt fokus.

De ulike foredragsholderne ga sine perspektiver på temaet på en personlig måte. Konferansier Yngvar Andersen skapte god stemning og aktiviserte alle mellom presentasjonene. Det ble ingen typisk stillesittende konferanse!

Her er en oppsummering og lenker til presentasjonene:

Jonas ColtingJonas Colting, tidligere verdensmester i triatlon

Coltings presentasjonsform er dynamisk og levende og hovedbudskapet får alle med seg: Et bra kosthold har gitt ham mye i form av generelt god helse og sterke prestasjoner. Økologisk mat er den normale maten og burde ikke trengs å merkes spesielt. Det er den konvensjonelle maten som burde merkes, ifølge Colting. Han la vekt på at han ikke var noe idrettstalent som barn. Ved å legge ned tilstrekkelig antall timer trening, har man likevel mulighet til å bli svært god. Men, det krever blant annet også et sunt kosthold, sa Colting. Han savner fokus på at maten er avgjørende for å bygge en generelt god helse, som igjen er det beste fundamentet for gode idrettsprestasjoner. Han mener at mange idrettsutøvere spiser for dårlig og for mye prosessert mat. Med bedre og renere kosthold, inkludert økologisk mat, vil idrettsutøvere kunne få bedre helse og bli sjeldnere syke, mener Colting.

Se Coltings presentasjon

Carlo LeifertProfessor Carlo Leifert, University of Newcastle

Prof. Leifert er en av få forskere som har sammenlignet næringsinnholdet i økologisk og konvensjonell mat. Han uttrykker at produksjonsmetoder har innvirkning på næringsinnholdet og at økologisk mat ofte inneholder mer næring. Det er vanskelig å si noe om effekter på prestasjon siden dette ikke er forsket på direkte, men det er klare effekter på immunsystemet, ifølge Leifert. Derfor kan det også ha noe å si for prestasjonen, fordi et sterkt immunsystem kan gi mindre sykdom og flere treningsdager.

Fordi idrettsutøvere spiser 2-3 ganger så mye som andre, burde de være de første til å spise økologisk mat, ifølge Leifert. Dette fordi de gjennom store mengder mat også får i seg mer sprøytemiddelrester dersom de baserer kostholdet på konvensjonell mat.

Se Leiferts presentasjonTruls Raastad, professor i idrettsfysiologi ved Norges Idrettshøyskole og ernæringskonsulentTruls Raastad

Prof. Raastad presenterte egen forskning som viser at kosttilskudd av antioksidanter kan være negativt for treningseffekt. Dette er nok overraskende for mange idrettsutøvere som tar tilskudd for å få bedre prestasjoner. Raastad la også vekt på at det så langt finnes for lite forskning til å konkludere om det er ernæringsmessig forskjell av betydning på økologisk og konvensjonell mat. Et optimalt kosthold for idrettsutøvere handler mer om å spise variert og særlig mer frukt og grønt, enn om maten er økologisk eller ikke, ifølge Raastad.

Se Raastads presentasjonAnders NæssAnders Næss, Siviløkonom, økologisk økonom. økologisk bonde og daglig leder i Økologisk Spesialkorn

Næss mener at idrettutøvere burde være mer opptatt av å vite hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert. Hans hovedfokus er på å skape maksimal jordfruktbarhet for derved å skape matsikkerhet både kvalitativt og kvantitativt på lang sikt.

Næss refererte også til lege Berit Norstrand som forklarer hvorfor gamle kornsorter som er økologisk dyrket er bedre:

"Gamle hvetesorter (enkorn, emmer, spelt), er fattige på gluten og rike på næring i forhold til den moderne hveten. Velger du økologiske kornslag, så får du enda flere byggeklosser per tygg[...] fordi de hverken sprøytes eller kunstgjødsles, så de må utvikle plantestoffer for å beskytte seg mot sykdom og trekke et rikholdig antall byggeklosser opp fra et naturlig gjødslet, levende jordsmonn for å vokse".

Se Næss' presentasjon

Kjell-Christian MarksetKjell-Christian Markset, langrennsekspert, sølvmedalje i stafett junior-VM og daglig leder i Athletes for Farming

Markset legger vekt på at kontakt mellom bonden og idrettsutøveren er viktig for å skape best mulig prestasjon både på gården og på idrettsarenaen. Hans skikarriere gikk så langt som til å ta stafett-sølv i junior-VM sammen med Petter Northug jr, men stoppet så brått opp. Markset formidlet sin personlige historie om hvordan hans tidligere kosthold kan ha ødelagt skikarrieren hans, og hvordan han kom seg tilbake til et sunt liv ved å legge om kostholdet til ren og økologisk mat. "Av jord er du kommet" setter koblingen mellom landbruk og helse i perspektiv, mente han.

Se Marksets presentasjon

Gjert Birkeland, festivalkoordinator i EkstremsportvekoGjert Birkeland

I 2014 satset Ekstremsportveko for fullt på økologisk mat. De ville også at den skulle være lokalt produsert, i så stor grad som mulig. Veldig gode tilbakemeldinger fra publikum gjorde at Birkeland som i utgangspunktet ikke var spesielt opptatt av økologisk mat, etterhvert så det som en viktig del av miljøprofilen. Deres "Vekologic Café" tilbyr økomat i ulike kategorier, utfordringen er å få tak i nok økologiske råvarer som også er lokalt produserte. Uansett er økomaten kommet for å bli, sier Birkeland. Han la også vekt på at Ekstremsportveko er for alle og at de derfor har aktiviteter for både barn og eldre, selv om hovedmålgruppa er personer mellom 18-40 år.

Se Birkelands presentasjon

Om det er noe som kan sies å være et fellestrekk for alle foredragsholderne må det være at mer forskning og kunnskap om temaet er nødvendig. Oikos vil gjøre sitt for å bidra til at det stimuleres til dette i tiden framover.

Uttalelser fra deltakere:

"Det var bra å få belyst temaet for konferansen fra så mange ulike vinklinger. Det ble tydelig for meg at et ensidig prestasjonsfokus  basert på de studier som er gjort, ikke er tilstrekkelig for å gi fullgode ernæringsråd til idrettsutøvere. Det trengs mer forskning på  økologisk mat, og en helhetlig tanke bak råd som gis. Gleder meg til videre utvikling på dette feltet!"

Barbro Sætha, bachelor i ernæring, personlig trener ved Myrens sportssenter

"Etter konferansen sitter jeg igjen med et inntrykk av at vi vet for lite om hvilke effekter et økologisk kosthold har å si for både folkehelsa og for jakten på gull på idrettsarenaen. Men hva har man vel å tape på å velge økologisk? Det er vanskelig å forstå hvordan noen kan være "motstander av øko".

Marte Ottesen, Høyskolelektor, Bjørknes Høyskole


Konferansen ble arrangert av Oikos Økologisk Norge og Holmenkollen Skifestival, med støtte fra Landbruksdirektoratet.

Tekst: Inge Lindseth og Maiken Pollestad Sele (Redigert 4.12.15)

Foto: Adam Stirling

Annonsører

Samarbeidspartnere