Tyskerne både handler og produserer mer økologisk mat

13.09.2011
I følge tall for første halvår 2011 forsetter den økologiske handelen i Tyskland å stige. Omsetningen steg litt under 10 prosent til nesten 1,2 milliard euro, viser nye tall fra Nielsen Company. Dermed utgjør de økologiske produkter nesten 3,3 % av totalomsetningen i dagligvarehandelen. En del av veksten skyldes av lavprisbutikkene vesentlig har utvidet sitt økologiske vareutvalg.
– Økomarkedet er tilbudsdrevet. Der det finnes økologiske produkter, blir de også solgt, sier økologisekspert hos Nielsen, Birgitte Arndt-Rausch i en kommentar til Dagligvarehandelen.
– Flott utvikling i Tyskland, sier markedssjef Kristian Alnes i Oikos – Økologisk Norge, som mener vi her i landet har en del å lære av Tyskland, ikke minst er de gode på å drive rene økologiske butikker, samtidig som lavprisbutikkene ofte gjør en helt annen jobb enn i Norge, sier hun.

Det er mye økologisk å finne i Tyskland og ikke minst i Berlin.  Her fra et økologisk marked i byen.  Foto:  Organic World


7,3 % økologisk landbruksareal i Tyskland

Bak veksten i økologisk handel ligger det også en stor vekst i økologisk landbruk i Tyskland i følge Organic World. I 2010 var 7,3 % av det totale landbruksarealet i Tyskland økologisk , mot 5,6 % i 2009. -Altså en utrolig stor vekst, sier Kristina Alnes.  I Tyskland er det i 2010 registrert 990 702 hektar økologisk areal, fordelt på 21 942 virksomheter. Det er 895 flere virksomheter siste året. Også innen økologiske foredlingsanlegg var det en vekst på 4,5 prosent fra 2009 til 2010, totalt er det 7 703 slike virksomheter i Tyskland.

 

Her finner du Organic Worlds rapport fra Tyskland

 

Annonsører

Samarbeidspartnere