Tyskland størst på økomat i Europa

13.05.2009
Tyskerne kjøper fire ganger mer økologisk mat per person enn i Norge. Med 5,8 mrd. euro i totalomsetning, er Tyskland et stort og modent økologisk marked.
- Forbrukerne i Tyskland har et så bevisst forhold til økologisk mat at økoomsetninga ikke påvirkes av kritiske medieoppslag eller finanskrise. Dette er vurderingene til Thomas Holz som i ei årrekke har arbeidet med økologisk grønnsaksproduksjon i Tyskland.

Bildet: Thomas Holz kjenner det tyske økomarkedet godt gjennom arbeid i økogrøntsektoren gjennom mange år.

Øko-Tyskland størst i Europa

Tyskland er klart størst økomarkedet i Europa, regnet både i volum og verdi. I 2008 økte den økologiske matomsetningen i Tyskland med 10 % til 5,8 milliarder Euro. Den økologiske maten utgjør videre 3,5 % av totalmarkedet i Tyskland mot 1,3 % i Norge. Til tross for stramme økonomisk tider har økomarkedet i Tyskland 2009 holdt stand i motsetning til f.eks. Storbritannia. 

Hva er situasjonen i Tyskland?

Til Oikos.no har vi bedt Thomas Holz om å forklare utviklingstrekkene for økomarkedet i Tyskland.


- For noen år siden reagerte det tyske økomarkedet med å falle når det kom negative medieoppslag om økologisk mat eller landbruk, sier Thomas Holz. 

Slik er det ikke lenger nå. Tyske forbrukere er så bevisst på økologisk mat at de ikke lenger endrer sine kjøpevaner på grunn av negative medieoppslag. Videre ser det ut at tilliten til økologisk mat i forhold til helse og miljø er så stor at selv i finanskrisetider som nå, velger folk å opprettholde bruken av økologisk mat. 

- På denne måten er det tyske økomarkedet mer modent enn økomarkedet i Norge. Det samme ser vi i Danmark der omsetningen av økologisk mat faktisk fortsatt øker, sier Holz. Han er nå ansatt som rådgiver for økologisk grønnsaksproduksjon i Norsk landbruksrådgivning.

Turistnæringen i Norge må nå de miljøbevisste tyskerne

- Den økologiske interessen i Tyskland bør være viktig for norsk turistvirksomhet. I dag er det få steder hvor en for eksempel får tak i noe så enkelt som en økologisk middag, sier Reidar Andestad i Oikos

Det er bare Choice-hotellene med Petter Stordalen i spissen som har lansert et økologisk konsept med økologisk frokost om viktige deler av sin virksomhet. 
- Oikos tror at turist-Norge har mye å tjene på å tilpasse sine tilbud til denne miljø og økologiske bevisste kundegruppen, sier Andestad. 

Bildet: Chioce-hotellene et valg for miljøbevisste tyskere og andre (bilde: Choice).  

 

Annonsører

Samarbeidspartnere