Uholdbart forbud mot fiskemjøl

13.01.2010
- Forbudet mot bruk av fiskemjøl til drøvtyggere i Norge, mangler faglig begrunnelse, sier Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos. EU presser her gjennom et krav grunnet redsel for kugalskap som ikke er relevant for norske forhold. Økologisk husdyrhold blir særlig utsatt fordi alternative proteinkilder er vanskeligere tilgjengelig.

Siden 2002 har det vært forbudt å bruke fiskemjøl i fôr til drøvtyggere i EU fordi en har vært redd for kugalskap. I EU blir kjøttbeinmjøl og fiskemjøl produsert på de samme anleggene. Norge har med god faglig begrunnelse trosset EU fordi vi har produksjon av kjøttbeinmjøl og fiskemjøl på adskilte anlegg, og vi er fri for kugalskap.Fiskemjøl har svært høgt proteininnhold, og er en liten, men viktig komponent i kraftfôr til drøvtyggere både i konvensjonelt og økologisk landbruk.


Lokal ressurs må skiftes ut
For økologisk landbruk sin del må en mest sannsynlig erstatte fiskemjøl med soya som proteinkilde i kraftfôr.
- Fiskemjøl er en lokal ressurs som norsk landbruk har lang tradisjon for å bruke, og er en fôrressurs som passer godt inn i den økologiske tankegangen, mener Holten.

- Dette forbudet blir å gå i feil retning miljø- og ressursmessig når vi nå tvinges til å erstatte fiskemjølet med importert soya.

- Forbudet vil særlig gi større utfordringer for det økologiske landbruket. Det er vanskeligere å finne alternative proteinkilder til fiskemjøl, og tilgangen vil være mer usikker, hevder Holten. Oikos mener i tillegg at fiskemjølet til bør stamme fra bærekraftig høsta fiskebestander så langt som dette er mulig.

 

Norske myndigheter må fortsette arbeidet
Oikos vil berømme norske myndigheter for at de har jobbet over flere år med å få et norsk unntak, men kritiserer at de nå har gitt etter for presset fra EU uten faglig begrunnelse.

- Oikos mener norske myndigheter må fortsatt arbeide for å forsøke å endre EUs regelverk eller få en tilpasning til EØS-avtalen, sier Holten.

Island har fått unntak fra forbudet med den begrunnelsen at de ikke har produksjon av kjøttbeinmjøl.

 

Lenker:
>> EU: Forbud mot fiskemel til drøvtyggere - LMD 13.01.2010
>> Tvinges til forbud mot fiskemel - Nationen 13.01.2010

 

Annonsører

Samarbeidspartnere