Unn deg en økologisk godbit i helga

15.04.2016
På 1970-tallet besøkte NRK ulike gårder der det ble drevet etter økologiske prinsipper. Mange forsøkte å være selvforsynte i en tid der selvbergingsgraden var på rundt 50 prosent og gårder ble lagt ned hver dag. Denne filmen er en historisk perle som tar oss med tilbake til økojordbrukets røtter.

I den 42 minutter lange dokumentaren blir vi tatt med på en reise fra Ekrå på Osterøya utenfor Bergen der det drives organisk-biologisk jordbruk, til en bygd folk flytter fra og den eneste butikken er lagt ned. Filmen er i sort/hvitt.

Gjensyn og perspektiv
Vi kan love at alle som er glad i jordbruk og historie, vil glede seg over et nostalgisk gjensyn. Samtidig ser vi at utfordringene den gangen var til forveksling like de vi har i dag: Jordvern, befolkningspress og nedlegging av gårdsbruk, fraflytting, alternative metoder og ikke minst lav selvforsyningsgrad.
Den gangen lå selvforsyningsgraden på godt over halvparten av befolkningens kaloribehov, mens det i filmen antydes at vi burde kunne dekke 60%. Vi vet hvilken vei det har gått etter det.

Vår egen historie
Foreningen Alternativt Jordbruk, som er sentral i filmen, var utgangspunktet for det som etterhvert ble Jordsøkersambandet, deretter Norsk Økologisk Lanbrukslag (NØLL). Ved en sammenslåing med to andre økologiske lag, Norsk Økologisk Urtelag og Økoprodusentane, ble vi til sammen til Oikos - Økologisk Norge i 2000.
Edvard Vogt, som var med på å starte Alternativt Jordbruk med utgangspunkt i Saltunstiftelsen i Bergen, understreker i filmen at det finnes mange mennesker i Norge som ønsker å drive gård på nedlagte bruk i bygder truet av fraflytting. De ville også drive etter andre prinsipper enn det ordinære jordbruket, derav navnet alternativt jordbruk.

Jordsøkerforeningen Alternativt jordbruk
I filmen blir vi nærmere kjent med ett av brukene tilknyttet Alternativt Jordbruk. Gården drives av et kollektiv og er tilnærmet selvforsynt. Her blir det vevd og snekret, jord freses, gulrøtter plukkes, kyr melkes og mann og hest jobber på jordet.
Fortsatt er det mange jordsøkere, og i dag får de svært god hjelp av et moderne hjelpemiddel som ingen kunne forestille seg i 1973. Gardsbruk.no er den viktigste møteplassen for kjøp, salg og utleie av ledige gårdsbruk i Norge. Nettsiden er en del av prosjektet Slipp oss til - ungdom inn i landbruket. Med gardsbruk.no kan et småbruk være bare noen tastetrykk unna.

Takk til Hedersmeitemark
Vidar Runde Synnevåg fra Ølve i Kvinnherad kommune i Sunnhordlander, er en av de som intervjues i filmen. Vi kan takke han for tips slik at filmen nå kommer fram etter 42 år i NRKs mørke arkiver. Han har arbeidet med økologisk hage- og landbruk siden 1972 og ble for sin innsats på dette området utnevnt til Hedersmeitemark i 1992. Han var den aller første som mottok denne høythengende prisen.
Vidar Rune har vært sentral i utviklingen av det økologiske landbruket og er fortsatt en aktiv drivkraft i økobevegelsen. Han gir fortsatt gode bidrag til økologisk samfunnsutvikling gjennom foredrag, seminarvirksomhet, artikler, bøker, radio- og tv-program.


NRKs arkivbeskrivelse av programmet
Om jordsøkerforeningen "Alternativt Jordbruk". Steingjerde bygges på gården Ekrå på Osterøya utenfor Bergen, Hordaland.  På Ekrå drives det organisk-biologisk jordbruk.  Flere gårder som driver med alternativt jordbruk.  Universitetslektor i sosiologi, Edvard VOGT, som har satt igang tiltaket Saltunstiftelsen.  Potetopptaking.  Sauer.  Fanadalen. Edvard VOGT om nedlgate gårder i Norge.  Drabantby.  Bondegårder.  Byggefelt for 90 boliger hvor eierne selv er med i byggearbeidet.  Ferjen "Aster" til Gammersvik.  Scener fra stedet.  Innbyggere om butikken som er nedlagt. Varebil 2 ganger i uken.  Ferje legger ut.  Hesteskyss. Gården Ekrå hvor det bor 8 mennesker.  Rognebær høstes og renses for å lage gele.  Hønseri.  Fjøs.  Ku børstes og vaskes.  Om fjøsstellet.  Melking.  Smør kinnes. Det veves på 2 vevstoler. Snekker fra Sveits om snekring. Vidar Rune SYNNEVÅG om å få sin egen gård.  Om kollektivbruk.  Gulrøtter plukkes.  Om organisk-biologisk jordbruk.  Jord freses.  Innhøsting.  Gress spres utover jorder.  Utsikt over fjorden.  Kyrne skal til seters.  SYNNEVÅG om samarbeid med "Alternativt Jordbruk".  VOGT om omskolering til jordbruk fra andre yrker. Om de forskjellige kategorier mennesker som vil bli jordbrukere.

Dokumentarfilmen ble ferdigstilt i 1973 og ble vist på NRK i mars 1974.  Denne hadde absolutt fortjent en ønskereprise - i beste sendetid, men inntil det, er den tilgjengelig på NRK sine nettsider her.


Tekst: Jens Petter Homleid/Marit G. Wright/Emma Gerritsen
Foto: NRK

Annonsører

Samarbeidspartnere