Ureist økologisk julegris

19.12.2014
Eric Brinkhof, styremedlem i Oikos – Økologisk Norge, driver Ramme gård i Akershus. Han er et foregangseksempel for god dyrevelferd fordi han har valgt å la grisene slaktes hjemme på gården. Da blir det null stress for grisene og supert kjøtt, som er så populært at det er solgt før grisene er slaktet.

Hvor kommer juleribba fra? Og ikke minst, har den hatt det bra også før den havnet på matfatet, spør Camilla Skarra i NRK Østlandssendingen. Dette er mange opptatte av og landets eneste mobile slakteri merker større pågang fra både bønder og vanlige kunder.

God dyrevelferd og godt kjøtt

Ramme gård drives økologisk og her er dyrevelferd i fokus, også når dyrene skal slaktes, sier NRK-reporter Ingrid Vestre Haram. Eric Brinkhof forklarer at grisene blir født på gården, slippes ut for å være sammen med mor, far og søsken fra de er to uker gamle, og til slutt slaktes de også hjemme på gården. Den siste reisen for grisene er ikke lang, bare over tunet. Istedenfor milevis med transport for grisene, kommer Mobilslakt AS hjem til bønder. - Som gårdbruker må jeg i størst mulig grad ta ansvar også for den siste biten, sier Brinkhof, derfor driver han biodynamisk, og strekker seg enda litt lenger.

Eric Brinkhof

Slakter Håvard Bøkko forklarer at når dyrene får være i kjente omgivelser og slipper transport, så er det dyrevelferdsmessig optimalt. Ikke noe stress for dyrene. En pilotstudie fra Veterinærinstituttet støtter utalelsen hans. Studien viser at det blir mindre uro for dyra med mobilslakting, kjøttet blir mørere og inneholder mindre stresshormoner.

Økogriser Ramme gaard

Full kontroll

Dette er den beste måten å slakte på, mener både bonden, veterinæren fra Mattilsynet og slakteren. Dyrene har det fint og vet ikke hva som skjer. Så havner de som julemiddag hos en familie som ikke tenker på pris, men kvalitet når juleribba skal handles inn, skriver Mariann Tvete i Nationen.

På to dager slaktes 32 griser på gården. Mattilsynet er på plass og gjennomfører helsesjekk på levende dyr før slakting. De slakter ett og ett dyr, ingen dyr skal oppleve å se et annet bli slaktet, slik er regelverket, skriver Mariann Tvete videre.

Stor etterspørsel

Mobilslakt har så langt i år levert 26 tonn slakt, men om de hadde hatt kapasitet kunne de ha levert det dobbelte. Daglig leder, Torill Malmstrøm sier at de ligger best an når det gjelder kvalitet, men de slakter ikke like mange dyr som vanlige slakterier og dermed er effektiviteten lavere.

Derfor mobilslakt

Cecilie Marie Mejdell, fagansvarlig for dyrevelferd på Veterinærinstituttet forklarer omstendighetene rundt hvorfor mobilslakt er så bra både dyrevelferdsmessig og for kjøttkvaliteten. Hun mener at det er et marked for slikt kjøtt, og at det etterspørres særlig av restauranter og endel forbrukere. Hun er selv over gjennomsnittet opptatt av hvor kjøttet kommer fra og hvordan dyrene har hatt det, så hun kjøper kjøtt fra Mobilslakt, avslutter Mejdell i innslaget fra NRK.

Kilder:

Se innslaget på NRK Østlandssendingen.

Artikkelen i Nationen 15.desember er bare tilgjengelig på papir og på nett for de som har abonnement.

Se også mer info om Mobilslakt AS,
de har nylig fått utvidet tillatelse til slakting av reinsdyr og vilt.

Annonsører

Samarbeidspartnere