URGENCI - andelslandbruk i hele Europa

03.10.2016
150 deltakere og frivillige fra 25 europeiske land var samlet 16.-18. september i Ostrava, Tsjekkia, for den tredje europeiske samlingen i URGENCI. I dag finnes det rundt en halv million andelshavere og –bønder i Europa fordelt på i underkant av 3.000 andelslandbruk, og bevegelsen er i vekst. Alexandra Devik og Marte Guttulsrød fra Oikos var tilstede på samlingen.

URGENCI (The International Network for Community Supported Agriculture) er det internasjonale nettverket for andelslandbruk. Hittil har den europeiske delen av URGENCI møttes to ganger, og dette var altså det tredje møtet. Møtet fant sted på et nedlagt kull- og stålverk, som har blitt omgjort til et moderne kultur- og konferansesenter. Ostrava ligger nordøst i Tsjekkia nær grensen til Polen og er med sine 300 000 innbyggere, landets tredje største by.

Felles europeisk erklæring
Mange spennende temaer var på agendaen, og helgen var fullpakket med workshop’er og aktiviteter hvor deling av erfaringer og tips stod sentralt. Noe av det viktigste var kanskje at møtet vedtok en felles europeisk erklæring som beskriver hva andelslandbruk i Europa er. Dokumentet er resultatet av en lang og inkluderende prosess med mange arbeidsmøter, nasjonale konsultasjoner og innspill fra andelslandbruksbevegelsen i mange europeiske land. Du finner European CSA Declaration her. To viktige sider som absolutt er verdt å lese.

– Det har vært veldig spennende for oss i Norge å følge prosessen med erklæringen, både hvordan den har foregått og hva den nå inneholder, sier Alexandra Devik.

Matsuverenitet og flyktninger
Matsuverenitet for flyktninger var et av temaene som ble tatt opp under en av de mange workshop’ene som ble holdt i løpet av helgen, og som skapte stort engasjement. I Norge er det flere andelslandbruk som involverer asylsøkere i driften, deriblant Nerol økologiske andelshage i Hol i Hallingdal. Les kronikk skrevet av Marte Guttulsrød om dette her.

Andelslandbruk i europeiske land
Andre workshop’er handlet bl.a. om hvordan nettverk for andelslandbruk har organisert seg i forskjellige land i Europa og ulike programmer andelslandbruk kan bruke for å gjøre den administrative delen av andelslandbruk lettere.

Om du er interessert i hvordan det står til med andelslandbrukene i Europa, anbefaler vi å ta en titt på oversiktsrapporten Overview of Community Supported Agriculture in Europe som ble lansert tidligere i år. Her har organisasjonsrådgiver i Oikos, Elin Rømo Grande (som skrev masteroppgave om andelslandbruk i 2009) bidratt til den norske delen av rapporten. Oikos er med i den europeiske forskningsgruppen i URGENCI, og følger med på hva som rører seg på forskningsfronten for andelslandbruk via URGENCI.

Det er virkelig inspirerende å oppleve at andelslandbruk er i vekst over store deler av Europa, og at det finnes et sterkt engasjement for matsuverenitet, solidarisk økonomi og økologisk landbruk i denne bevegelsen.


  • Andelslandbruk er en nyskapende omsetningsform hvor forbrukere forhåndsbetaler en andel i produksjonen, og dermed sikrer seg en bestemt andel av avlingen mot deltakelse på dugnader og i andre aspekter ved driften.
  • Andelslandbruk er kjennetegnet av tett dialog mellom bonde og forbruker, og gjennomsiktighet i økonomien.
  • Oikos har jobbet med å fremme andelslandbruksmodellen i Norge helt siden begynnelsen av 2000-tallet. Norges første andelslandbruk, Øverland andelslandbruk SA i Bærum, ble etablert i 2006
  • Siden begynnelsen av 2015 har det vært en firedobling i antall andelslandbruk; fra 14 til 63 i august 2016. Enda flere er under planlegging.
  • Oversikt over andelslandbrukene finnes her (hjemmesiden er under oppdatering): http://andelslandbruk.origo.no/-/page/show/3555_andelslandbruk-i-norge?ref=checkpoint.
  • Andelslandbrukene i Norge er organisert i et uformelt nettverk som koordineres av Oikos – Økologisk Norge på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Prosjektet tilbyr veiledning, foredrag, oppstartskurs og informasjon om modellen for å hjelpe nye andelslandbruk i etableringsfasen og for å styrke de etablerte andelslandbrukene. Ta kontakt på marte.g@oikos.no eller alexandra@oikos.no, eller se www.andelslandbruk.no dersom du ønsker mer informasjon.Tekst: Alexandra Devik og Marte Guttulsrød
Foto: URGENCI

Annonsører

Samarbeidspartnere