Urtesamling og Årsmøte i Norsk Øko-Urt BA

27.02.2011
Torsdag 24.mars arrangerer Oikos' Faggruppe Urter samling for urteinteresserte på Sønsteby gård, Svelvik i Vestfold. Påmeldingsfrist 5. mars.

Oikos' Faggruppe Urter arrangerer:

 

 

Urtesamling i Vestfold på Sønsteby gård ved Drammensfjorden

 

torsdag 24. mars 2011

 

 

 

Program:

10.00 Velkommen ved Marie Fosshagen, leder i Faggruppe Urter.

 

10.15 Foredrag om nytt fra urteforskningen ved Mette Goul Thomsen.

Informasjon om urteprosjekt som kan være aktuelle for Faggruppe Urter.

Informasjon om urteturen til Danmark i begynnelsen av juni, ved Ingvild Sønsteby.

 

12.00-13.30 Foredrag om bronsealderen i Vestfold med vekt på bruk av planter

ved Gunvor W. Nelson og servering av bronsealderslunsj.

 

13.30 Avreise til Finstad gård.

 

14 .00 Omvisning på Finstad gård. Gården produserer grønnsaker og urter i potter.

Informasjon og diskusjon ved Silje Stenstad Nilsen fra Landbrukets Forsøksringer og Thomas Holz, prosjektleder og rådgiver i «Foregangsfylke økologisk grønnsaksproduksjon» i Vestfold.

 

ca.17.00, Årsmøte i Norsk Øko-Urt BA på Sønsteby gård.

Åpen for alle interesserte.

 

 

 

 

Middag, sosialt samvær.

 

 

Deltageravgift kr 250,- påmelding til Marie Fosshagen tlf. 53432146, mob.97656474

mafi.fosshagen@gmail.com før 5.mars.

 

Begrensede muligheter for overnatting.

 

 

 

Sønsteby gård, Svelvikveien 419, 3060 Svelvik

 

Finstad gård, Nylinna 6, 3070 Sande

Annonsører

Samarbeidspartnere