USA: Kraftig vekst i det økologiske markedet

08.05.2012
Det økologiske markedet i USA har økt med 8-10 % det siste året, mens det konvensjonelle markedet nesten har stått stille. Dette forteller bedriftsrådgiver Katherine Di Matteo fra varemessen Expo West i Anarheim i California. Messen hevder å være den største i verden innen naturlige og økologiske produkter, med 60.000 besøkende.

Raw Food og superfood er fortsatt sterke trender i USA og i amerikanske supermarkeder. Det rapporteres om stor vekst i "naturlige" produkter, samtidig som økologiske produkter også fortsetter å vokse. Dette fra Expo utstillingen i California USA i mars 2012. Foto: Organic Market info.

 

President i IFOAM under åpning BIOFach foto Oikos
 

Katharine di Matteo er bedriftsrådgiver og tidligere president i økobevegelsen IFOAM, hun uttaler seg her om handelstrender i USA. Foto: Organic Market-Info

 

"Naturlige" produkter opp 25 % i USA

Katrine Di Matteo, som var president i den økologiske verdensbevegelsen IFOAM frem til høsten 2011, venter et godt år for økologisk omsetning i 2012. Hun konstaterer samtidig at det er stor vekst innen kategorien "naturlige produkter", slik som matvarer uten tilsetningsstoffer, men som likevel ikke er sertifisert økologisk. Denne handletrenden økte i 2010 med nesten 25%. - Også i Norge ser vi stadig flere produkter som markedsføres som "helt naturlige" uten at de er økologisk godkjente, dette forvirrer selvsagt forbrukerne, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Det er stadig en utfordring å få fram forbrukerinformasjon om fordelene med å velge økologisk.

 

Ønsker mat med merverdi 

Di Matteo påpeker et annet interessant faktum, nemlig at forbrukerne vektlegger "økologisk kvalitet" som motivasjon for å handle mat, men at de ikke nødvendigvis har oppfattet at økologisk mat representerer denne kvaliteten. Amerikanske forbrukere vektlegger i størst grad fravær av sprøytemidler og hormoner når de handler mat. Andre fremtredende motivasjonsfaktorer er dyrevelferd, samt tilgjengeligheten av varer. Så langt har den økologiske næringen ikke lykkes i å kommunisere det faktum at sertifiserte økologiske produkter allerede representerer mange av de verdiene som forbrukerne vektlegger når de handler mat. Dette har produsentene fått med seg, og to trender kan nå sees: produsentene viser en økologisk logo (USDA), og at de i økende grad kommuniserer hva deres produkter ikke inneholder, eller hvilket standpunkt de som produsenter har, for eksempel når det kommer til dyrevelferd.

 

Både økologisk og naturlig

Et flertall av produsentene har en todelt tilnærming og tilbyr en produktportefølje som inneholder produkter som er både all natural, som det ikke er en presis definisjon på, og organic. Di Matteo sier at utfordringen er å sortere ut den forvirringen bruken av disse to begrepene har medført, og å bestemme seg for en klar tilnærming. - Vi må forklare kundene at økologisk er både det beste valget og all inclusive, sier hun.

 

 Denne saken bygger på artikkel fra Organic Market-Info.Annonsører

Samarbeidspartnere