USA sjokkerer med ja til genmanipulert laks

21.09.2010
-Ikke bare har amerikanske selskaper som Monsanto gått i spissen for å spre uønska genmodifiserte produkter til lands og sikre sine inntekter på bekostning av miljøet og opprinnelig arter. Nå åpner USA for å kjøre samme løpet med genmodifiserte laks.I første omgang er det snakk om prduksjon ved landanlegg, Oikos fryter likevel fort utslipp til vann og sjøområder. -Vi er sjokkert, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge som viser til at problemene på land er at når disse organismene settes ut, er de umulige å stoppe. Det samme vil fort skje i ferskvann og i sjøområder. Saken er kommet så langt at det er merking av produktet som er ute på høring i USA. Dette handler også om å ta pantent på en ny type laks.

Bildet viser en oppdrettfisk som ikke er genmanipulert.  Oikos - Økologisk Norge forventer at Norge protesterer på USA sine planer om genmaipulert laks, siden dette kan skape store økologiske ødeleggelser for naturlig laks og for annet liv i havet, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

Norge må reagere

-Oikos - Økologisk Norge forventer at Norge protesterer på USA sine planer om genmanipulert laks, siden dette kan skape store økologiske ødeleggelser for naturlig laks og for annet liv i havet, sier Reidar Andestad.  Dette kan en ikke la være å reagere på.  Vi har derfor bedt statsråd Lisbeth Berg-Hansen om å reagere på dette.

 

 Saken hos det amerikanske Mattilsynet

 Det amerikanske Mattilsynet (USFDA) legger i dag fram høring om genmodifisert atlantisk oppdrettslaks:

 

Senter for matsikkerhet og ernæring (Centre for Food Safety and Applied Nutrition CFSAN) hos det amerikanske Mattilsynet (US Food and Drug Administration's FDA) legger i dag fram et forslag om merking og markedsføring av genmodifisert atlantisk oppdretts-laks fra AquaBounty Technologies Inc, skriver LMD. FDA har betegnet laksen som trygg både med hensyn til helse og miljø. I motsetning til hva amerikanske myndigheter har ment om merking av GMO tidligere, åpnes det nå for merking av produktet fra år 2012. En rekke forbruker-, miljø-, fiskeri- og dyrevelferdsorganisasjoner er imidlertid skeptiske til produktet. Høringsfristen i USA er satt til 22. november 2010.  Dette melder Landbruks og matdepartementet.

 

Les mer om saken hos Landbruks- og matdepartementet

 

Denne saken er oppdatert 23.09.10

Annonsører

Samarbeidspartnere