Ut med miljø og inn med helse

26.06.2011
Salget av økologisk mat vil gå mye bedre om en markedsførte det med de egenskaper folk er opptatt av, smak og helse, i stedet for miljø, sier Marcelle Askew i Eco Commerce til Handelsbladet. –Vi er ikke uenige i dette og har tilsatt egen ernæringsfysiolog for å styrke informasjonen rundt helse og økologisk mat, vi kjører for tiden en kampanjen mot e-stoffer i mat og vi ser at folk vektlegger mer helse enn miljø ved sine innkjøp, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Samtidig er miljøargumentene for økologisk landbruk og økologiske produkter så gode og viktige at vi vil fortsette å snakke også om det, sier han.

For å øke omsetningen, må en bruk helseargumentene for økologisk mat og ikke miljøargumentene, sier Marcelle Aksew i Eco Commerce til Handelsbladet. 


Svikt hos meierisektoren

Men det er ikke Oikos Marcelle Askew kritiserer. - En av grunnene til at bølgen ikke har gått i Norge er at meierisektoren ikke har vært en drivkraft innen økologiske varer, slik det har vært i nesten alle andre land, sier hun. Nå vektlegger hun at aktørene må samarbeide for å få mer økologisk mat ut til forbrukerne.


Folk handler ikke ut fra miljøhensyn

På spørsmål om hvorfor økologisk mat har gått tregt i Norge, svarer hun at det er fordi kundene ønsker å kjøpe økologisk av andre grunner, enn det som de som vil markedsføre økologiske varer vil selge dem for. Aktørene vil selge økologisk som mer miljøvennlig. Men svært få mennesker mener miljøvennlighet er et kjøpsutløsende argument. Det er mange, mange flere som mener "bedre helse for meg" er kjøpsutløsende. Og at de av den grunn vil ha mindre sprøytemidler, forklarer Marcelle Askew til Handelsbladet FK. Årlig gjennomfører bedriften hennes, Eco Commerce, en undersøkelse om forbrukernes kjøpsholdninger til økologisk mat.

 

8 av 10 mener øko er sunnere

Siste rapport fra Økobarometeret viser blant annet at 43 % var uenige i påstanden om at rester av sprøytemiddel ikke er noe å bry seg om. 60 % av de spurte var enige i påstanden om at økologisk mat er sunnere enn annen mat fordi den inneholder mer av de gode næringsstoffene. Hele 82 % av de spurte mente at økologisk mat er sunnere fordi den ikke inneholdt rester av sprøytemiddel og kunstige e-stoffer. -Nordmenn sitter med oppfatning av at økologisk mat er veldig sunt og at det er bedre å spise mat uten sprøytemidler uansett hvor små rester det er snakk om. Hvorfor skal ikke leverandørene støtte opp under det, spør hun og viser til sjokoladereklame i Nore som løfter "helt naturlig", fordi de vet det er et argument som vinner.

 

Lokkevarer

Målinger viser at de som er opptatt av økologisk, legger igjen 72 % mer i kassa enn de som ikke er det. Derfor bør kjøpmannen bruke økologiske produkter som lokkevarer, mener Marcelle Askew i et større intervju i Handelsbladet.

 

 

Heler intervjuet med Mercelle Askew i Handelsbladet stod på trykk i i ukeutgave 25.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere