Uten jord blir det ingen mat

05.11.2013
Humus er det nye gullet. Det er det vi skal leve av, skriver kommentator i avisa Nationen, Kari Gåsvatn. Det kunne knapt vært sagt bedre, mener Oikos - Økologisk Norge.

Foto Save our Soils Campaign, sos.natureandmore.com

"Ulv og panda er ut. Miljøvernere har forlengst gått i front for å berge humler og bier. Nå har miljøbevegelsen også oppdaget meitemarken. Jordvern er kommet høyt opp på miljøaktivistenes agenda internasjonalt.

Nyorienteringen betyr en unik mulighet for allianser mellom jordbrukere og miljøbevegelse. Men det tydeliggjør også motsetningene innen landbruket. Industrilandbruket tar ikke hensyn til meitemarken og andre organismer som lever i jorda.

Jordvern er i ferd med å bli den nye klimakampen. Internasjonalt vokser det fram en bevegelse som setter jordvern like høyt på agendaen som kamp for å unngå oppvarming av kloden. Det er også økt erkjennelse for sammenhengen mellom jordvern og klima. FN og andre tunge organisasjoner er på banen. Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) i Potsdam i Tyskland arrangerte sist uke sammen med andre organisasjoner den andre globale «soil week». En jordvernuke, med foredrag, diskusjoner og andre arrangementer.

Mens resten av verden oppdager hvor viktig matjorda er, har den nye regjeringen i Norge signalisert at jordvern skal bli mindre viktig. Det er en gammeldags og ansvarsløs holdning. Jorda er grunnlaget for nesten alt vi spiser. Over 90 prosent av maten er basert på jord".

Les hele artikkelen i Nationen

Se en video fra det svenske Naturvernforbundet som eksempel på det artikkelen beskriver.

Annonsører

Samarbeidspartnere