Utenlandsk investor inn i økomiljøet på Tingvoll

20.02.2015
Britisk energi-investor satser på Tingvoll som inspirasjonssted og internasjonalt læresenter for lokal og økologisk bærekraftig småskala energiproduksjon.

Gjennom nært samarbeid med det lokale forskningsmiljøet vil den britiske energi-investoren Dudley Brown satse på Tingvoll. Planen er å bygge opp et fullskala demonstrasjons- og forskningsanlegg for gårdsvindmølle, vannturbin, biogass, flisfyring og solenergi. Dette skal knyttes sammen i et lokalt strømnett.

Satser på økologi

- Prosjektet vil bidra til oppmerksomhet og satsing på økologiske metoder, blant annet gjennom fornya interesse for kompost og mikrolivet i jorda, sier Dudley Brown i en pressemelding fra Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) som eier og driver Tingvoll Gard. Brown jobber med grønn energi og eier flere firma.

- På Tingvoll er det stor interesse for miljøvennlig drift. Der er det engasjement og fagkunnskap, og det er mye som allerede er på plass, sier investoren.

Lokal energi

Det er økende interesse for slike fleksible, lokale energisystemer i hele verden. På Tingvoll Gard er det allerede bygd biogassanlegg, flisfyringsanlegg og solenergianlegg, alt sammen kobla sammen i en felles energisentral.

I tilknytning til biogassanlegg og flisfyringsanlegg har Bioforsk på Tingvoll i dag flere forskningsprosjekt gående, som knytter energiproduksjonen an til det økologiske landbruket.

Internasjonalt forskningssamarbeid

- Nå skal vi finne plassering for ei gårdsvindmølle og en ny type vannturbin, som skal gi økt produksjon og jevnere produksjon. I samarbeid med engelske forskningsinstitusjoner og industrimiljø skal Tingvoll bli et lærested for bygging av småskala energianlegg, forteller styreleder Gunnar Waagen i NORSØK.

Tingvoll ble valgt fordi det allerede er bygd ut mye som passer godt inn i denne satsinga og for å koble satsinga opp til et stort og allsidig forskningsmiljø.

Etablerer samarbeidende øko-senter

Den store, gamle låvebygningen på Tingvoll Gard pusses nå opp for 38 mill kr for å gi plass til den grønne satsinga, både kontorer og forskningsfasiliteter, økologisk kantine og spennende opplevelser og attraksjoner.

Utenfor London, ved Hole Haven Pier, skal de samme aktørene også etablere et øko-senter, som vil samarbeide med senteret på Tingvoll.

Møre og Romsdal fylkeskommune og Regionalt forskingsfond i Midt-Norge er med og finansierer utbygginga og forskninga i tilknytning til anlegget.


NORSØK

Norsk senter for økologisk landbruk skal forvalte og drive Tingvoll Gard som et økologisk gardsbruk. Det skal legges til rette for demonstrasjoner, forskning og forsøksvirksomhet som grunnlag for å informere og synliggjøre økologisk landbruk.

Bioforsk

Bioforsk på Tingvoll har landets fremste kompetanse på forskning innenfor økologisk landbruk. Bioforsk arbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og omfatter prosjekter langs hele verdikjeden fra jord til bord.

Annonsører

Samarbeidspartnere