Utfordrende for økogrønt

13.01.2010
Det er ikke bare omsetningen av konvensjonelle grønnsaker som har gått tilbake det siste året, det samme har vært situasjonen for økologiske grønnsaker. Onsdag vil Vestfold, foregangsfylket innen økologiskgrønt, og Oikos drøfte hvilke tiltak de i fellesskap kan iverksette for å gjenskape veksten innen økologisk grønnsaksproduksjon.

Økologiske agurker hos Bjarne Myrhaug i Lier, det siste året produserte han 100 tonn hvorav 65 tonn ble solgt som økologisk.

 

Økologisk hverdagskost må være tilgengelig

Salater, tomater, agurker, gulrøtter og poteter er blant de mest sentrale grønt produktene som inngår i hverdagskosten til mange. - Med finanskrisespøkelse litt på avstand, tror vi at forbrukerne igjen vil velge mer av de mest miljøvennlige og sunneste produktene, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos. Det er fint at Vestfold med sitt store dyrkingsmiljø får støtte fra Landbruks og matdepartementet og SLF for å være foregangsfylke for økologiske grønnsaker.  Oikos har på sin side fått prosjektmidler fra SLF for et prosjekt som vil analysere og bidra til å fjerne flaskehalser som har preget produksjon og omsetning av økologiske grønnsaker.  Ved at vi samordner en del av vårt arbeid med Vestfold tror vi den samla effekten blir større.

 

Norges største produsent av økoargurk, Bjarne Myrhaug.  Oikos bilde 

Grønt produsentenes vurderinger

Til bladet Gartneryrket sier Hans-Albert Huseby at de for 2010 halverer økologisk areal for salat og blomkål. Markedet sviktet i 2009 i forhold til det vi ble forespeilet av våre kunder, sier Huseby og legger til at prisene for økogrønt er til tider også høye i butikk uten at det alltid står i forhold til produsentprisene.

Norges største økoargurkprodusent, Bjarne Myrhaug, sier at av de 100 tonn med agurk de produserte i 2009 ble 65 tonn solgt som økologisk og 35 tonn som konvensjonell vare.

Aksel Melbye dyrker økologiske grønnsaker og poteter.  Han sier at de selger mye når det er kampanje på økoproduktene, men at etter kampanjene dør markedet. Melbye sier at han har valgt å være bonde, og for hans del er det økologiske det eneste alternativ.

Reidar Andestad i Oikos tror at vi i 2010 lett kan få den motsatte situasjonen av 2009, at det nå blir produsert for lite norske grønnsaker og dermed må behovet ble dekt gjennom økt import.

 

Øko-kompaniet erfaringer

Stig Bergman i Øko-kompaniet sier at produsentene sliter mest med å omsette sine varer når det er mange varer på markedet. I 2008 var det poteter, i år er det blomkål og brokkoli. Det handler mest om lavprisbutikkene hvor utvalget av økologiske varer er begrenset.

 

Bamas status og vurderinger

Ragnhild Sand Toledo, produktsjef for økologisk frukt og grønt i Bama, sier at omsetningen av økologiske produkter gjennom Bama har falt med 20 % i 2009 sammenlignet med 2008. Det er i lavprissegmentet, som Rema 1000, hvor omsetningen går mest ned og hvor sortimentet ble kraftig redusert under finanskrisen.  Innen storkjøkken har også omsetningen gått ned.  Norgesgruppen omsetter for omtrent samme mengde som i 2008.  Videre sier Sant Toledo at Bama forsøker å følge markedet for konvensjonelle produkter når de priser økologiske. I utgangspunktet mener vi at prisen på økologiske varer ikke skal være mer enn 30-40 % høyere enn konvensjonelle produkter. I Bama legger vi på et lite tillegg, på samme måte som for konvensjonelle produkter.  Hvordan våre kunder priser varene ut i butikk og mot forbruker, er noe som kundene våre er ansvarlig for.

 

Gartnerhallen vil gjøre økogrønt mer konkurransedyktig

Tom Roterund, organisasjons- og informasjonssjef i Gartnerhallen sier at han forstår frustrasjonen hos bønder som ikke får betalt merpris for økoprodukter når de blir pakket som konvensjonelle. Omsetningen av økologisk potet ligger i Gartnerhallen på under 0,5% , mens økologisk gulrot ligger på mellom 7 og 9 %.  Gartnerhallen har sammen med sine produsenter fokus på tiltak som skal gjøre de økologiske, norsk produserte frukt og grøntproduktene mer konkurransedyktige gjennom hele verdikjeden.

 

Økofrukta går unna og her produseres det for lite

Marianne Bøthun, hovedstyremedlem i Oikos og aktiv fruktdyrker forteller at innen økofrukt er problemstillingen motsatt.  Her går salget unna og problemet er å få opp produksjonen. For bær og plommer har dette vært vanskelig, noe som blant annet skyldes små kvantum innen denne produksjonen så langt.

 

---- 

Mye av innholdet i denne artikkelen er et sammendrag av en stor artikkel i Gartneryrket som Bioforsk Økologisk har bidratt til.  Bladet ligger ikke på nett, så her må du kontakte gartneryrket@gartneryrket.no for å bestille bladet.  Bondebladet har også laget et sammendrag av samme artikkel som vi har benyttet, den er heller ikke publisert på nett.

Annonsører

Samarbeidspartnere