Utviklingsprosjekter innen økologisk landbruk

14.09.2010
Staten landbruksforvaltning fordeler hvert år prosjektmidler innen økologisk landbruk. Dette er midler som blir bevilget over Jordbruksavtalen med utgangspunkt i regjeringens mål om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020. Nå har SLF laget en fin informasjonsoversikt om alle prosjektene.

 Bildet viser prosjektleder, Idun Leinaas hos Oikos - Økologisk Norge, som har ledet prosjektet for å fremme økologisk mat mot festivaler og større arrangemenner.  Her gis det råd om valg av mat, menyer, innkjøp og planlegging av aktiviteter og Oikos deltar på en del festivaler med informasjonsstand.  Gjennom prosjektet har en nådd fram med informasjon til flere titusen festivaldeltakere. Bildet: Oikos.

 

Fire prosjekt kategorier

Prosjektene fordeler seg på fire ulike kategorier; veiledningsprosjekter for primærprodusenter, markedsprosjekter og nasjonale pilotprosjekter. I tillegg kommer helkjedeprosjekter - avtaler som skal sikre avsetning for produsenter og forutsigbare mottak for foredlings- og omsetningsbedrifter. I prosjektbasen du nå har kommet til vil du finne alle disse kategoriene, du kan også sortere etter hvor i verdikjeden prosjektet er eller type produkter.

 

Her følger oversikt over noen av prosjektene:

 

Gårdbruker

 

Foredling og produktutvikling

 

 

Salg/grossist

 

 

Forbruker og storhusholdning

 

 

 

Les mer om økoprosjekter hos SLF

Annonsører

Samarbeidspartnere