Vandana Shiva til ØKOSLO

12.10.2013
Kan sult avverges gjennom politiske valg? Er det økologi eller økonomi som styrer den globale matproduksjonen? Kan vi møte de økonomiske og helsemessige utfordringene vi står overfor gjennom det økologiske jordbruket? ØKOSLO har samlet engasjerte stemmer fra inn- og utland for å samtale omkring verdens matproduksjon. Den verdenskjente økologen og aktivisten Vandana Shiva kommer på Litteraturhuset tirsdag 15. oktober kl 18. Kommer du?

Foto: Vandana Shiva, Conscious Agriculture

Verden blir det du spiser

ØKOSLO, med Debio, Biologisk-dynamisk Forening og Oikos, arrangerer debatten "Verden blir det du spiser" på Litteraturhuset tirsdag 15. oktober kl 18:00. Foruten Vandana Shiva, deltar Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi, og Aksel Nærstad, utviklingspolitisk seniorrådgiver i Utviklingsfondet.  Ordstyrer for kvelden vil være Aina Bartmann, daglig leder i Bondens marked.

Lokalt og globalt perspektiv

Å spise er å påvirke ditt nærområde – og verden. Det du spiser berører naturgrunnlaget, biomangfold, økomoni og sosiale forhold, både lokalt og globalt. Debatten på Litteraturhuset vil se på hvordan hver enkelt av oss, ved å gjøre bevisste matvalg, kan påvirke verdens matproduksjon - til det beste for både natur og mennesker.

"Seed Freedom"

Vandana Shiva reiser verden rundt for å støtte opp om lokalt, bærekraftig jordbruk, matsuverenitet og kamp mot GMO. I disse dager går hun i bresjen for den verdensomspennende kampanjen Seed Freedom, som setter fokus på bønders rett til såvare. Shiva mener verdens matproduksjon må frigjøres fra store, kommersielle selskaper som Monsanto, skal produksjonen dreies i en mer bærekraftig retning - både sosialt, økonomisk og miljømessig.

Heller småskala enn stordriftTirsdagens debatt på Litteraturhuset setter fokus på store, komplekse problemstillinger og sammenhenger. Hvilke matsystemer bør verden baseres på?

En nylig utgitt rapport fra FN-organet UNCTAD, Trade and Environment Report 2013, er en av flere publikasjoner fra anerkjente institusjoner som setter fokus på at verdens matproduksjon bør dreies vekk fra ensidige monokulturer, storskala produksjon, og bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler.

I stedet, hevder rapporten, bør matproduksjonen  - både i rike og fattige land - baseres på et mangfold av småskala bønder, hvor fokus på agro-økologiske metoder og tilgang til lokale markeder er av avgjørende betydning.

Hele UNCTAD-rapporten kan du laste ned her.

Informasjon om ØKOSLO-arrangementet på Facebook finner du her.

Annonsører

Samarbeidspartnere