Vannmiljø i Norge inneholder miljøfarlige mengder sprøytemidler

25.10.2010
Bioforsk sin overvåking viser at utsatte vannmiljø i Norge inneholder rester av flere sprøytemidler. Flere funn er over grenseverdiene og defineres som miljøfarlige.

- Det konvensjonelle jordbruket i Norge forgifter ikke bare utsatte vannmiljø, det er også funnet sprøytemidler i grunnvannet og brønner, sier Kristina Alnes i Oikos – Økologisk Norge. Å velge økologiske produkter er å si klart fra om at du ikke finner deg i dette.

Sprøyting med traktor. Foto: PAN

Sprøytemiddler funnet i drikkevannet

Stikkprøver som Bioforsk tok i fjor viser at det finnes sprøytemidler i brønner og grunnvann. I hele 8 av 9 regioner fant de gift i brønnprøvene. I 2007 og 2008 ble det funnet sprøytemiddelrester i halvparten av de norske brønnene som Bioforsk kontrollerte. I 2009 var det gift i hele 2 av 3 brønner. Noen av prøvene viser også at faregrensen er passert. Prøvene tas i ni sentrale produksjonsområder for norsk mat, det gjelder blant annet potetproduksjon i Grue, grasproduksjon i Klepp, kornområder i Kongsberg og Ullensaker og gulrotproduksjon i Larvik.

Velg usprøyta

Den eneste måten helt å unngå miljø- og helserisikoen ved sprøytemidler er å velge økologiske produkter.

- Det norske landbruket er langt fra så rent og miljøvennlig som mange forbrukere liker å tro, sier Kristina Alnes i Oikos. 

- Vi må begynne å stille spørsmål ved giftbruken i norsk landbruk. Det er spesielt foruroligende at det er en radikal økning i giftfunn i grunnvann og brønner fra 2008 til 2009, sier Alnes. Denne økte forurensingen av vannressurser burde vi ikke la landbruket fortsette med ubemerket.

Foretrekkes uten gift.

Miljøverndepartementet: sprøytemiddelbruken er en utfordring

Sprøytemiddelbruken er en trussel for miljø og for helse. Vi finner rester av sprøytemidler til og med på Svalbard.

- Sprøytemiddelbruken i landbruket i Norge er en utfordring, selv om det er fremskritt på noen områder, sa statssekretær Heidi Sørensen under økologisk fagdag på Nofima Mat 12. oktober 2010.

 

Sprøytemiddelfunn i utsatte vannmiljøer

Bioforsk overvåker spesielt utsatte områder, det vil si områder som er antatt å være spesielt utsatt for forurensning fra sprøytemidler. Prøvetaking i bekker og elver har pågått siden 1995. I perioden 1995-2006 oversteg 12 % av alle funn i bekker verdiene for miljøfarlighet (MF).

 

 

Lenker:

Rapport om sprøytemidler i utsatte vannområder

Rapport om sprøytemidler i drikkevannet

Aksjon usprøyta

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere