Veien til økt bærekraft i matvarekjeden

19.05.2009
Dette var hovedtema på Nordic Organic Conferance 18-20.mai i Gøteborg, som var kombinert med matmessen Interfood. Oikos detok sammen med mange fra Norge.

Det var bred norsk deltakelse fra blant annet Den økologiske møtearenaen (økoutvalget under LMD), dagligvarekjedene ICA og Coop, Bioforsk Økologisk, Debio og Mattilsynet, LMD, SLF og flere andre.  Av norske medier la vi merke til at Dagligvarehandelen var tilstede.

 

Nordmenn og særlig svensker preget konferansen, der få dansker og finner var å finne.  Danskene ser ut til å satse mest på sin egen nordiske konferanse i Odense i november.  I følge markedssjef Kersti Mathiassen i Oikos, var det noe færre økologiske utstillere på messen nå samenlignet med forrige gang. Ulike økologiske drikkevarer var godt representert. De som ikke tro det finnes godt utvalg av økologiske sjokolade, de har iallefall ikke vært på denne messen.

 

Globale kriser og økologi

Konferansen startet med å vise til at økosystemene er under stort press både når det gelder klima og når det gjelder måten landbruk og skogbruk drives på.  Ut fra dette ble det drøftet hva de økologiske utviklingsmodellene kan bidra med, særlig innen karbonbinding av drivhusgasser og når det gjelder biologisk mangfold.

En rekke seminarer tok opp tema som trender innen økologisk handel, drivhus, rekruttering av nye økobønder.  På det siste hadde Anne-Kristin Nøes fra Bioforsk økologisk innledning.

 

Mat for livskvalitet

Mat for livskvalitet var overskriften på plenumsdelen der professor Gerd Holmboe-Ottesen fra Norge var en av innlederne.  Hun viste blant annet til de nye funnene i QLIF-undersøkelsen i EU om mer antioksidanter, vitaminer og mindre sprørtemiddelrester og tungmetallrester i økologisk mat enn i konvensjonell.

Konferansen ble sluttet av med bilder for fremtiden om hvordan verden ville se ut om det vanligste var økologisk produksjon og forbruk.  Det er et stykke igjen, men behovet for en slik visjon er ikke mindre av den grunn.

 

Svenskene bedre enn statistikken?

Svenskene har i følge statistikken lagt om 8 prosent av sitt jordbruksareal til økologisk.  Svenske myndigheter fortalte på konferansen at tallet på areal som drives økologisk er mye høyere, kanskje det doble. 

Underregistreringen av økologisk areal har grunn i at produsentene ikke har hatt økologisk arealtilskudd til eng, derfor har de ikke brydd seg med å få dette Krav-godkjent (svenskenes Debio) . Tilskudd på økologsk engareal er nå vedtatt innført, og det forventes at dette arealet nå offisielt blir registrert som økologisk. 

 

Merknader til denne saken sendes reidar@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere