Veisaltet - en miljøbelastning for jordbruksarealer

22.03.2010
Veisalting blir et stadig større miljøproblem. Jordbruksområdet som ligger langs vegene, blir direkte berørt ved at veisalt sprutes ut ved snøbrøyting. Dessuten er det en konstant forurensningsfare ved avrenning. Oikos mener det må bli slutt på veisaltinga i jordbruksområder, fordi det reduserer jordkvaliteten og medfører en betydelig forurensing.

Oikos vil ha slutt på salting av vei i jordbruksområder på grunn av de miljøkonsekvensene det gir, sier Landsmøtet i Oikos, samlet på Scandic Kristiansand, 19-21.mars.  Oikos bilde  

 

-Vi oppfordrer Vegvesenet om å utvikle alternative tiltak for å øke trafikksikkerheten, sa landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge, samlet i Kristiansand i helgen.

 

 

Bakgrunnsinformasjon

Fakta fra Statens Vegvesen:

På riks- og fylkesvegnettet ble det i Norge brukt ca:

166 000 tonn salt og 435 000 tonn sand i 2005/06

137 000 tonn salt og 386 000 tonn sand i 2006/07

160 000 tonn salt og 484 000 tonn sand i 2007/08

200 000 tonn salt og 443 000 tonn sand i 2008/09

 

Gjennomsnittlig saltforbruk i 2008/09 var ca.14 tonn/km på veger hvor strategien er bar veg, og ca.1 tonn/km på veger hvor strategien er vinterveg. Dette er derimot gjennomsnittstall, og saltmengden kan variere mye på forskjellige vegstrekninger.

 

 

 

For mer informasjon: 

Reidar Andestad, daglig leder Oikos, 41 27 16 64, reidar@oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere