Vekst i antall økologiske melkeprodusenter

06.02.2011
-Det er gledelig at det i 2010 har blitt flere økologiske melkeprodusenter som dermed betyr redusert klimagassutslipp og mindre nitrogenoverskudd, sier styreleder Jakob Bjerkem i Oikos - Økologisk Norge. Han er likevel overrasket over at veksten i levering av økologisk melk har blitt så stor siste året. Bjerkem sier han har forventninger til satsingen på nye økologiske produkter som er forhåndsvarsla fra TINE.

 -Det er en rekke miljøfordeler med omlegging til økologisk landbruk, sier styreleder Jakob Bjerkem i Oikos - Økologisk Norge.  Foto: Oikos.


Mye mer økomelk i 2010

Mange har forventet full stopp i nye økologiske melkeprodusenter etter at Tine ikke gir økomelktillegg til nye produsenter fra mars 2010.  Men en del gårdsbruk var alt under omlegging fra 2009. Tallene fra Tine viser at fra 2009 til 2010 er det en økning i antall produsenter på 25 stk, til 343 stk.  Mottaket av økologisk melk er økt fra 38,9 mill liter til 46,5 mill liter.  Den store utfordringen er at en større andel av den økologiske melken ikke kom til forbrukerne som økologisk. 

 

 

TINEs økologiske lettrømme er et suksessprodukt.  Foto:Tine.

 

 

 Økomelka må ut i markedet

-Det må være en hovedutfordring for TINE, som det er for oss produsenter, at mer av økomelka kommer ut til forbrukerne som økologiske produkter. I Oikos er vi glad for satsingen som Coop har gjort på norsk økologisk melk gjennom Rørosmeieriet.  Det er likevel TINE som er og vil være den største aktøren innen økologisk melk og melkeprodukter i Norge, sier Bjerkem.

 

For landbruket i Norge er det uansett positivt at flere legger om og driver økologisk, selv om en del av denne produksjonen blandes inn i konvensjonelle produkter, legger han til.

 

Her er noen tall fra Tine

 

  • All melk som leveres som økologisk avregnes med merpris for økologisk melk, dvs 100%.  Fra 1.mars 2010 tok TINE ikke inn nye økomelkprodusenter som får merpris, utenom når anleggsinvesteringer var bestemt tidligere.
  • Pris på konvensjonell melk for 2011 blir først endelig vedtatt av årsmøtet i 2011. Det avholdes i slutten av april. Det som da vedtas er hvor stor samlet etterbetaling som bøndene skal ha. Forskuddsprisen som var vedtatt  i 2010 var 4,21 kr i første halvår og 4.34 kr i andre halvår. Kvalitetstillegg er da inkludert. Regnskapsoppgjør pågår slik at det ikke finnes noe endelig tall for året, samt at etterskuddet først vedtas i årsmøtet.
  • Forskjellen mellom konvensjonell melk og økologisk melk er merprisen, som er 75 øre pr. liter melk. For 2011 vil det bli det samme, merprisen er 75 øre pr. liter melk. Snitt forskuddspris for 1. halvår 2011 er satt til kr 4,35. Dette er en pris som forutsetter kvalitetstillegg på melk.
  • På grunn av den store økningen av økologisk melkeproduksjon og manglende vekst i markedet har anvendelsen av økologisk melk gått ned fra 47 % i 2009 til 38 % i 2010. (Merk ikke 30 %)
  • Tine hadde i 2010 10 anlegg for produksjon av økologiske melkeprodukter.

 

Denne saken er korrigert 07.02.11 kl 09.53 når det gjelder andel økomelk som benyttes til øko-produkter.

Annonsører

Samarbeidspartnere