Vekstmuligheter i produksjon og omsetning av økologisk frukt og grønt

17.07.2012
Oikos - Økologisk Norge har nylig gitt ut en rapport om omsetning av økologisk frukt og grønt. Det konkluderes med at ikke mye skal til før både produksjon og omsetning kan økes videre framover.

 -Det skjer mye positivt når det gjelder omsetning, sier markedssjef Reidar Andestad. Coop melder om vekst på 28 % og Bama har 15 % økning i salget av økologisk frukt og grønt så langt i år. - Samtidig sliter frukt og grønnsaksprodusenter med dårlig økonomi og vi har fått en strukturendring til færre og større produsenter, sier Andestad.

 

12 flaskehalser

I rapporten pekes det på 12 flaskehalser innen omsetning av økologisk frukt og grønt, og mulige tiltak for forbedring. - Vi presenterer også noen felles flaskehalser for omsetning av både økologisk og konvensjonell frukt og grønt i Norge, sier Reidar Andestad. Han har sammen med journalist Hanne Stensvold skrevet mye av rapporten, som inneholder en handlingsplan for forbedringer.

 

Konklusjoner fra rapporten

1) Omsetningen kan lett økes

Den økologiske omsetningen vil kunne økes betydelig med bedre vareutvalg, markedsføring, større fokus på plassering og synlighet i butikk, løssalg av produkter og med tiltak innen prissetting.

 

2) Mer og bedre markedsføring er nødvendig

Det er i dag manglende markedsføring av økologisk frukt og grønt mot forbrukere. Tydeliggjøring av fordeler med økologisk produksjon som knyttes til helse er viktig for å øke salget.

 

3) Vi kan ta lærdom fra Sverige og Danmark

I begge land er offentlige innkjøps -og storkjøkkenavtaler viktige for omsetningen. Skolefrukt er viktig for den økologiske omsetningen i Danmark, mens andelen økologisk skolefrukt i Norge er svært lav. I Sverige lykkes en bedre med solbær og jordbær enn i Norge. Her kan vi hente erfaring som er nyttig for å øke norsk økologisk produksjon. I Sverige er 5 % av epleproduksjonen økologisk og det er etablert kontakt mellom norske og svenske produksjonsmiljøer. Av importerte økologiske produkter lykkes de bedre med sitrusfrukter og mer tropiske frukter i våre naboland.

 

4) Størst mulighet for volumvekst

Produkter som vi kan anta har størst mulighet for volumvekst framheves (se under). Det betyr ikke at det ikke kan ligge lønnsomhet og muligheter i andre produkter. Økt markedsføring, mer offentlige innkjøp, større utvalg i butikker og mindre prisforskjell er de viktigste flaskehalser som begrenser økologisk omsetning.

 

a) Viktige satsingsprodukter for økt volumomsetning av norsk økologisk grønt:

Rotgrønnsaker som gulrot, potet og kålrot, samt salater og urter. Tomat og agurk i utvidet sesong.

 

b) Satsingsområder for norsk økologisk frukt bør være:

Epler og plommer.

 

5) Muligheter i butikk

Lavpriskjedene Rema 1000, Kiwi og Prix er viktige for volumsalget. Oikos - Økologisk Norge har tidligere spilt inn at følgende økologiske produkter bør finnes i alle norske butikker: gulrot, banan, epler, potet, tomat, løk, agurk og salat. Lykkes vi med det, får vi en stor vekst innen økologisk frukt og grønt.

 

Fullsortimentsbutikker som Mega, Jacobs, Centra, Meny, Ultra og Obs! bør ha et fullt utvalg av økologisk frukt og grønt. Her er det store forskjeller mellom butikkene, hvor utvalget på det sentrale Østlandet ofte er best. Å forbedre utvalget i resten av landet blir viktig. Økologiske bær bør også selges i disse butikkene.

 

Spar-butikker, Safari, Bunnpris Gourmet og ICA supermarked bør være butikker med et godt økologisk produktutvalg. Disse har ofte et mindre vareutvalg av økologisk frukt og grønt enn det Mega og Meny har i dag. Å endre dette vil være et viktig grep for å nå flere kunder og øke omsetningen.

 

6) Alternativ omsetning utenfor dagligvarekjedene er viktig

Økologiske dagligvarebutikker, direktesalg og andre spesialbutikker er viktige for omsetningen av økologisk frukt og grønt. Synliggjøring av dette tilbudet er derfor viktig.

Ettersom økologisk mat i større grad enn annen mat i Norge, og i andre land, omsettes utenfor dagligvarehandelen, ser vi et stort potensial for videre vekst. Dette kan løfte produksjonen hos en rekke mindre produsenter på mange steder i landet, og gir dem også høyere avanse enn salg gjennom andre kanaler. Markedsføring og guiding av folk til gårdsutsag og lignende utsalgssteder er derfor viktig særlig for mindre produsenter.

 

7) Offentlige innkjøp for volum og stabilitet

Økt offentlig innkjøp kan trekke omsetningen av økologisk frukt og grønt vesentlig opp. Det er mulig å etterspørre økologiske produkter som vi vet kan dyrkes i Norge i anbudsdokumenter. Vi ser at i våre naboland har offentlige innkjøp av økologisk frukt og grønt bidratt til volumvekst og større stabilitet i markedet, noe som gjør det lettere for mange aktører å planlegge en mer stabil leveranse.

 

8) Helsekostbutikker kan bli økonærbutikker

Noen helsekostbutikker har et utvalg av økologisk frukt og grønt, ofte bedre enn lokale lavprisbutikker. Dette gjelder tørka produkter og noe ferske. Det er mange helsekostbutikker og de kan i større grad bli økologiske nærbutikker for de som vil ha økologisk mat, dersom de velger å satse på dette.

 

Her finner du hele Handlingsplanen

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere