Velg ny økologisk logo for EU

08.12.2009
Nå foreligger det tre alternativ til nytt økologisk merke eller logo for bruk i EU-området. Når beslutningen er tatt, vil den nye logoen også bli obligatorisk i Norge. I Oikos er vi spent på dette valget, siden dette fremfor noe annet skal avgjøre hvordan det økologiske skal symboliseres visuelt, sier daglig leder Reidar Andestad .

Hvilket merke vil du ha? Du kan delta i avstemmingen.

Bilde over viser alternativ 3

Her er alternativ 2

 

Her er alternativ 1

 

Her er link til avstemmingssiden.

 

Gammel EU logo

Dette er den gamle EU-logoen som nå skal byttes ut etter en overgangsperiode.

 

Her er Ø-merket i Norge, som ofte også bli kalt Debio-merket, siden Debio har ansvaret for dette og står for sertifisering og kontroll av økologisk produksjon i Norge etter fullmakt fra Mattilsynet.  -Oikos forventer at Ø-merket vil bli brukt videre i Norge i mange år siden det er godt kjent blant norske forbrukere.  I praksis vil da Ø-merket bli brukt sammen med den nye EU-øko-logoen, siden den blir obligatorisk å bruke.  Det vil også ta tid å innarbeide en ny logo, sier daglig leder i Oikos, Reidar Andestad.

 

Oikos sitt landsmøte har gått inn for at det etter en stund bør settes noen strengere krav til Ø-merket enn til EU-merket, slik det i dag er med det svenske KRAV-merket.  Dette vil det nå bli større debatt om fremover.  Det kan godt være at ved å opprettholde bruken av Ø-merket fremover vil det i stor grad være norske produsenter som vil benytte det, og dermed vil Ø-merket da normalt bety økologisk mat produsert i Norge.  Det tror jeg vil samsvare bra med norsk landbrukspolitikk, sier Reidar Andestad.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere