Velg økologiske egg!

15.03.2010
Dyrevernalliansen har lansert burfrikampanjen for å få forbrukere til å gå bort fra buregg. De burene som brukes i dag blir forbudt i 2012 og kampanjens mål er å få bønder til å legge om til frittgående eller økologisk, i stedet for å kjøpe inn nye bur. Oikos støtter denne kampanjen.

Fra et dyrevernsperspektiv er det ikke akseptabelt å holde dyr i små bur hele deres liv. Oikos støtter opp om Dyrvernalliansens kampanje. Det beste fra et dyrevernsperspektiv er selvfølgelig økologiske egg, i motsetning til deres frittgående artsfeller har hønene som legger disse eggene krav på en levemåte som er tilnærmet lik deres naturlige adferd. Blandt annet er det kun økologiske høner som får være ute.

Velg økologiske egg. Foto: Oikos

Burfrikampanjen

I 2012 blir dagens nakne nettingbur forbudt. Da må eggprodusentene velge om de vil bygge om til nye bur, såkalte "trivselsbur", eller legge om til frittgående eller økologisk. De nye burene er bare en marginal forbedring. Hver høne får fortsatt så lite plass at hun ikke klarer å slå ut med vingene.

 

Burfrikampanjen fokuserer på forbrukermakt og hvordan den enkelte kan bidra til økt dyrevelferd. Om nok forbrukere viser at de ikke vil ha buregg, vil det bli enklere for bønder å gå bort fra burpraksisen. I følge Dyrevernalliansen kan en familie på fire ved sitt valg av egg, redde to høner fra å leve i bur hvert år.

 

 

Kampanjens maskott. Foto: Dyrevernalliansen

 

Kampanjen har egne nettsider der du kan laste ned burfritt-sertifikat til å henge på kjøleskapet, brev til din nærbutikk med oppfordring til å gå bort fra buregg og et artig "egg-o-meter" som enkelt viser hvor liten prisforskjell som skal til. Se Burfrikampanjens' nettsider.

 

Frittgående ikke bra nok.

Oikos støtter opp om Dyrevernalliansen i sin oppfordring til forbrukere om å gå bort fra buregg. Oikos mener at også konvensjonelt frittgående fjørkrehold er uakseptabelt ut fra et dyrevernperspektiv. Frittgående høner har ikke krav på å være ute, det er kun det økologiske regelverket som slår fast denne grunnleggende rettigheten. I økologisk landbruk legger en til rette for at dyrene skal få leve så tilnærmet likt deres naturlige adferd som mulig, for høner betyr dette blant annet luftegård med vegetasjon, sandbad og at lyset slås av om natten slik at de får naturlig hvile.

 

Kjøp økologiske egg

I første halvdel av 2009 ble det solgt økologiske egg for 35 millioner kroner, dette gir en markedsandel på nesten 5 %. Det er kun økologisk babymat som har høyere markedsandel i Norge. At egg er en av de mest populære økologiske produktene viser at det allerede er mange forbrukere som er bevisste på forskjellene på økologisk og konvensjonelt fjørkrehold.

 

Kun på økologiske gårder får hønene gå ute. Foto: Dyrevernalliansen

 

-Oikos forventer at salget av økologiske egg øker når bevisstheten om forskjellene økes, vi mener at den beste markedsføringen for økologiske egg er at forbrukeren får informasjon om hvor mye bedre dette alternativet er, sier markedssjef i Oikos, Kristina Alnes. Når man har et så godt alternativ som det økologiske, burde det ikke være et marked for buregg i Norge.

 

Som forbruker har du makt til å påvirke eggsektoren. I følge undersøkelser gjort av Dyrvernalliansen koster økologiske egg kun 2 kroner ekstra per egg i forhold til de aller billigste bureggene.

 

Les mer på Burfri.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere