Velg usprøyta!

05.10.2010
Økologisk frukt og grønt blir produsert uten brukt av sprøytemidler, dette betyr lavere helserisiko for bonden, større biologisk mangfold på gården og ingen sprøytemiddelrester i dine grønnsaker.

Kunnskap er makt, følg lenkene under for å vite mer om sprøytemidler og økologisk frukt & grønt. Del denne kunnskapen med familie og (facebook) venner. Vi skjønner ikke hvorfor det ikke selges enda mer økologisk frukt og grønt og vil derfor vite hva du mener skal til for å øke salget. Vi vil også at du aktivt skal delta i å øke salget ved å etterspørre økogrønt i din butikk. Bli med på Aksjon Usprøyta!

Kort om sprøytemidler

I følge Mattilsynets statistikk for omsetning av plantevernmidler (kjemisk-syntetiske sprøytemidler), ble det i 2009 omsatt 1769 tonn sprøytemidler til norsk landbruk inklusiv såkalte hobbypreparater. I følge Mattilsynets rapport 2009/52, "Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2008", ble det i gjennomsnitt sprøytet 7,2 ganger i løpet av vekstsesongen på arealer med epler, mens jordbær ble sprøytet 6 ganger. Norske poteter ble sprøytet 5,7 ganger og gulrøtter sprøytet 4,8 ganger i gjennomsnitt.

 

I 2009 ble det påvist sprøytemiddelrester i nesten 50 % av stikkprøvene Mattilsynet tok av frisk frukt og grønt. Hvor mange av disse som inneholder rester av mer enn ett sprøytemiddel er uvisst. Det norske Mattilsynet anser cocktaileffekten som et lite problem i Norge i dag og jobber derfor ikke med å utrede hvordan rester av flere sprøytemiddeler kan virke sammen. Det er derimot flere forskningsprosjekter i EU på dette, blant annet i Danmark, der det danske Fødevareinstituttet skriver på deres nettsider at mulige kombinasjonseffekter som følge av utsettelse for mer en et sprøytemiddel av gangen er et stort innsatsområde for instituttet.

 

Aktuelle rapporter

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2005-2009

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2009

Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2008

 

Hvorfor sprøytefritt?

 

Hvordan selge mer økologisk frukt og grønt?

Salget av økologisk frukt & grønt i Norge

 

Vi vil vite hva du mener

 

Økologisér din nærbutikk!

Finner du ikke de varene du skal ha?

 

Dette bør din butikk klare å skaffe - kommer snart

 

Etterspør varer elektronisk

 

Informer oss

Økogrønt-konkurranse

Send oss ditt beste økogrønt bilde!

 

Vi leter etter de beste økogrønt-oppskriftene!

 

Ukens Økogrønne bonde

Uke 1 - kommer snart

Uke 2 - kommer snart

Uke 3 - kommer snart

Uke 4 - kommer snart

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere