Velger økologisk

18.02.2011
Økologisk mat er et kriterium i ny offentlig innkjøpsavtale.


 

Nå skal økologisk mat inn i offentlige storkjøkken gjennom strengere krav til leverandører. 


 

 

Tekst og foto: Mari Hult, Ren Mat

 

 

 

Konkurransegrunnlag

 

I konkurransegrunnlaget for den nye, felles innkjøpsavtalen for fylkeskommunen og kommuner i Buskerud, og delvis også i Vestfold og Telemark, er økologisk mat et kriterium. 

 

Regionen går foran i arbeidet med å få økologisk mat inn i offentlige storkjøkken gjennom strengere krav til leverandørene.

 

– Staten har et mål om at femten prosent av matforbruket vårt skal være økologisk, og som en veldig stor innkjøper er det hyggelig at de nå tar ansvar, sier markedssjef Kristina Alnes i Oikos.

 

– Dette er et skritt i riktig retning, og vi håper at flere fylker og kommuner henger seg på. 

 

 

200 millioner kroner årlig


Regionrådet for Drammensregionen arbeider med å heve forbruket av økologisk mat i offentlig virksomhet og har siden 2008 fått prosjektmidler fra Statens landbruksforvaltning.

 

Når økologisk mat nå får en viktig plass i arbeidet med innkjøpsavtaler for offentlig sektor, er det delvis som et resultat av arbeidet i dette prosjektet.

 


Avtalen har et betydelig økonomisk omfang, med en ramme på om lag 200 mill. kr årlig og en varighet på fire år.

 

 Inkludering av økologisk mat i innkjøptsavtalene er viktig fordi det gir det enkelte storkjøkken muligheten til et reelt valg mellom økologisk og konvensjonelt, sier seniorrådgiver Carl Erik Semb i Statens landbruksforvaltning.

 

 

– Viser at det er mulig

 

Statens landbruksforvaltning har også gitt midler til et prosjekt som drives av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Dette prosjektet skal utarbeide retningslinjer og kriterier for innkjøp av økologisk mat i offentlig sektor.

 

– At et systematisk arbeid med anbud og innkjøpsavtaler av økologisk mat kommer inn i offentlige kantiner og institusjoner er flott. At stadig flere får til dette, viser at det offentlige har et stort potensial som økologisk forbruker, sier daglig leder i Oikos, Reidar Andestad.

Annonsører

Samarbeidspartnere