Velkommen til Landsmøte i Oikos 23-25 mars på Oppdal

10.03.2012
-Vi ønsker delegater og gjester velkommen til Landsmøte i Oiko- Økologisk Norge i Oppdal helgen 23-25. mars, sier styreleder Jakob Bjerkem.

Hovedsak på møtet vil være avklaring av strategien for organisasjonen framover, arbeidsplan for 2012-13 og andre faste årsmøtesaker som årsmelding, regnskap, budsjett og valg. Det blir også en felles arbeidsøkt under Landsmøtet der alle vil arbeide med hvordan organisasjonen skal styrkes framover.

Finn saksdokumentene til Landsmøtet lengre nede på siden.

 

Årets Landsmøte i Oikos - Økologisk Norge er lagt til Oppdal og til Skifter Hotell.

 

 

Jakob Bjerkem, Steinkjer, er styreleder i Oikos - Økologisk Norge.

 

Leders tale på lørdag

 

Lørdag er det lederens tale og debatt. På kvelden er det festmiddag der Oikos Midt Norge står for mye av programmet og den årlige hederprisen Meitemarken dels ut.

 

 

Hvordan vil jeg bidra til "mer økologi"?

 

Styremedlem og grønn arkitekt, Håkon Brinckmann Bø vil lede et gruppearbeid lørdag etter lunsj hvor alle jobber med temaet - Hvordan vil jeg bidra til "mer økologi".

 

 

Omdømme til økologisk landbruk i Norge

 

Oikos MIdt Norge har kommet med forslag om at dette temaet drøftes på landsmøtet og det er satt av tid til dette.

 

 

Hva mener Oikos om Landbruksmeldingen?

 

Landsmøte vil bli forelagt forslag til uttalelse om Landbruks- og matmeldingen: Velkommen til bords. Det betyr at delegatene inviteres til å drøfte og avklare Oikos sine standpunkt til denne meldingen

 

 

Sakspapir

 

Saksdokumenter til Landsmøtet legges ut under her etter hvert som de er ferdige.

 

 

Praktisk informasjon

 

Landsmøtet blir på Skifer Hotell på Oppdal. Hotellet ligger nær jernbanestasjonen. Møtet starter fredag 23.3 kl 1930 med kombinert middag og konstituering. Landsmøtet slutter med lunsj søndag kl 1200. Se program her.

 

 

 

Som vanlig blir det fagseminar fredagen før Landsmøtet. Seminaret er lagt til Trondheim og program finner du her. Det går fredag buss fra seminaret til landsmøtehotellet på Oppdal.

 

Saksliste Landsmøtet med link til dokumentene

 

Sak L01-12 Konstituering av landsmøtet med saksliste

Sak L02-12 Årsmelding 2011

Sak L03-12 Regnskap med revisjonsberetning 2011

Sak L04-12 Kontingent 2013

Sak L05-12 Refusjon medlemskontingent 2012

Sak L06-12 Innkomne saker

Sak L07-12 1 årig Handlingsplan for Oikos

Sak L08-12 Budsjett 2012

Sak L09-12 Strategiplan

Sak L10-12 Vedtektsendringer

Sak L11-12 Landsmøteuttalelser (deles ut på møte)

Sak L12-12 Valgkomiteens innstilling og valg

 

 

 

Det er ikke kommet noen forslag til endringer av Politisk Plattform, derfor blir ikke denne drøftet på landsmøtet.

 

 

 Jakob Bjerkem ute

Jakob Bjerkem, Steinkjer, er styreleder i Oikos - Økologisk Norge.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere