Venstre sier nei til mer gift i maten

19.10.2012
Mattilsynet foreslår igjen å tillate mer sprøytemidler i norsk mat. Nå krever Venstre at regjeringen tar grep og stopper Mattilsynets forslag.

Mattilsynet har gang på gang forskyver grensen av hva som er tillat å bruke av sprøytemidler i norsk mat. Sprøytemidler brukes i korn, frukt, bær og grønnsaker for å hindre insekter, sopp og ugress i å redusere avlingene. Problemet er bare at for mye bruk av sprøytemidler er uheldig både for helse og miljø.

Det synes Framtiden i våre hender, Oikos – Økologisk Norge, Forbrukerrådet, Grønn Hverdag, Utviklingsfondet, Spire, Miljøvernforbundet, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Biologisk-Dynamisk Forening jobber derfor for at Mattilsynet ikke skal få godkjent sitt forslag om stadig mer gift i maten.


Over 12.000 har signert underskriftskampanje mot mer gift i maten.


Nå har også politikerne engasjert seg i saken.

– Regjeringen må stanse Mattilsynets forslag om å tillate økte menger miljøgifter i norsk mat, sier Guri Melby, leder i Venstres programkomité.


Hun mener matpolitikken må styres etter miljø- og trygghetshensyn, ikke etter særinteresser innenfor matsektoren.Guri Melbye

– Vi trenger et tydeligere regelverk om miljøgifter som sikrer at maten vi spiser er både trygg og ren. Da må vi legge føre-var-prinsippet til grunn. Det betyr at vi må være helt sikre på at kjemikalier og tilsetningsstoffer i norsk mat er trygge for forbrukerne. Det krever også en økt forskningsinnsats i matsektoren, sier Melby.


Også Miljøpartiet De Grønne støtter Melbys og Venstres initiativ og mener Mattilsynet må si nei til mer gift i maten.

 

– Sunn og ren mat angår oss alle, og er god helse- og miljøpolitikk. Mattilsynet burde heller stramme inn på grenseverdiene slik man har gjort flere steder i Europa, ikke øke disse, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i Miljøpartiet De Grønne.

 

Marcussen viser til at det tsjekkiske mattilsynet tidligere i år fant så høye verdier av sprøytemiddelet glyfosat i importerte kanadiske linser, at store mengder mat er blitt returnert fra hele EU.


Det er også Fagsjef Jon Magne Holten i Oikos – Økologisk Norge, enig i.

– Vi vil ikke ha mer gift i norsk mat. Mattilsynet, som skal sikre oss ren og sunn mat, må ta til fornuften å si klart nei til dette, Erfaringer fra flere tiår med økologisk landbruk viser at det er unødvendig å bruke slike sprøytemidler i matproduksjon, sier Holten.

 

Holten får støtte fra Liv Thoring, seniorrådgiver i Framtiden i våre hender. Hun mener tilliten til norske matmyndigheter allerede er svekket, og arbeidet med å sikre det norske folk ren og ufarlig mat er for dårlig.

– Det er lite trolig at Mattilsynet går mot sitt eget forslag. Derfor ber vi vår nye helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre om å sette en stopper for at vi stadig får mer giftrester i maten. Helseminister Støre har makt til å gjøre dette, og den bør han bruke. Vi kan ikke ha en situasjon hvor norske forbrukere får stadig mer gift i maten, sier Thoring.

Hun har følgende oppfordring til forbrukere som ikke ønsker gift i maten:

– Kjøp økologisk mat. Den er fri for sprøytemidler, sier Thoring.

Annonsører

Samarbeidspartnere