Verdens matjorddag

04.12.2014
Fredag 5. desember markerer startskuddet for FNs internasjonale år for levende matjord. Ifølge FN kommer mer enn 90 prosent av maten vår fra matjord. Samtidig har vi mistet 25 prosent av matjorda på grunn av dagens landbrukspraksis.

Å ta vare på matjorda er å ta vare på oss selv! Det meste av planeten vår er mineraler; fjell, stein, grus, sand og støv. Likevel settes det i gang prosesser som skaper matjord, dette veldig tynne laget som for  planeten kan sammenlignes med huden til et menneske. Matjorda er der mineraler og organisk materiale møtes for å skape livsvilkår for planter, som igjen er grunnlaget for alt liv.

Norge har kun 3 prosent jordbruksareal. Vi er et av de landene i verden som har minst areal per innbygger. Hvert år bygges det ned over 20 000 mål god jord her i landet. Hvis vi fortsetter å bygge ned matjorda med veier, tettsteder og teknologisk infrastruktur, samtidig som vi viderefører et landbruk hvor utstrakt bruk av kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler tillates, vil degraderingen av matjorda bare fortsette. Dette er selvdestruksjon satt i system.

2015 er FNs internasjonale år for levende matjord

Ifølge FN kommer mer enn 90 prosent av maten vår fra matjord. Samtidig har dagens produksjonspraksis ført til at vi har mistet 25 prosent av matjorda. Nedbrytningen som foregår i dag har en hastighet på rundt 10 millioner hektar per år globalt. Det tilsvarer 30 fotballbaner per minutt. Vi må gå inn for en matproduksjon som støtter det naturlige økosystemet.

5. desember markeres startskuddet for FNs internasjonale år for levende matjord. Et norsk nettverk av organisasjoner vil øke forståelsen omkring hva jorda betyr for oss og for vår eksistens. Nettverket vil samle og påvirke politikere som tar beslutninger som avgjør både mengden og kvaliteten av den matjorda vi har.

Bli med på markeringen av Verdens Matjorddag du også!
Sted: Mathallen i Oslo

13.00 Meitemarkkompost i badekar utenfor Mathallen

14.00 Fruktbar jord og kompost på Torget i Mathallen

15.30 Appell ved Økologisk foregangsfylke «Levende Matjord» i Matsalen

16.00 Fremvisning av filmen «Symphony of the Soil» i Matsalen, (gratis)

19.00 Lansering på Torget av Kore – database for jordbruksforskning,

Les om Verdens matjorddag:

Mer om arrangementet på Mathallen Oslo

FNs mat og landbruksorganisasjon (FAO) med blant annet fint bilde for nedlasting

og mer spennende info.

denne siden er det lenke til filmen "symphony of the soils" som strømmes gratis fra 5.-12.desember.

#matjord #WorldSoilDay #IYS2015

Annonsører

Samarbeidspartnere