Vi fremmer salget av økologiske grønnsaker!

24.09.2010
Meny Eiktoppen i Tønsberg inviterte kundene sine på smaksprøver av ulike slag torsdag denne uka. -Økologisk grønnsaksuppe ble svært godt mottatt og det blir spennende å se hvordan salget av økologiske grønnsaker utvikler seg etter dette, sier prosjektleder Kari Mette Holm i Foregangsfylket Vestfold

Oikos - Økologisk Norge, engasjerer bønder med lokalkunnskap til å stå på slike demoer. Her møtte kundene Tore Jardar Wirgenes og Michelle Skjønsholt Wirgenes fra Hvarnes i Meny Eiktoppen.

 

Salgsøkning gjennom økodemo i butikk

Foregangsfylke økologisk grønnsakproduksjon engasjerte Oikos - Økologisk Norge til å profilere norske økologiske grønnsaker på Meny Eiktoppen.- Vi må øke salget av norske økologiske grønnsaker, og det gjør vi best ved å vise kundene hva det er og hvor de kan kjøpes. Butikkdemo er et viktig tiltak, både for kunde og butikkeier, sier Kari Mette Holm.

 

 Økogrønt samarbeid med Meny-butikker, Bama og Norges Gruppen

Foregangsfylke økologisk grønnsakproduksjon samarbeider med utvalgte Meny-butikker i Vestfold, Bama - konsulenter, Karsten Skovly AS og Norgesgruppen, om å øke salget av norske økologiske grønnsaker. God eksponering og høy kvalitet er viktig for å oppnå økt salg.

-Vi er veldig fornøyd med samarbeidet og opplever at Bama - konsulentene og grøntansvarlige i butikk gjør en flott jobb. Vi vil måle salgstall før og etter demo i butikk for å se hvilken effekt det har, sier Kari Mette Holm.   

 

Hva er Oikos?

Oikos- Økologisk Norge er fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk, stiftet 3. september 2000. Den skal arbeide for å fremme målene og idegrunnlaget i økologisk landbruk, og styrke det økologiske miljøet i Norge. Oikos har rundt 1900 medlemmer, og dette er både produsenter og forbrukere.

 

Hva er Foregangsfylke?

Regjeringen har satt som mål at 15 prosent av produksjonen og forbruket av mat skal være økologisk i 2020. Strategier og tiltak for å nå denne målsettingen går fram av en egen handlingsplan "Økonomisk, agronomisk - økologisk!" En av strategiene er at det skal dannes grunnlag for at størst mulig andel av forbruket av økologiske matvarer kan være med basis i norsk produksjon. I arbeidet for å nå dette har fylkesmannsembetene en spesiell rolle. Noen fylker er, på bakgrunn av en konkurranse og dokumenterte resultater, utpekt som foregangsfylker for økologisk produksjon og forbruk. Til sammen skal foregangsfylkene representere et bredt spekter av satsningsområdene innenfor både produksjon og forbruk av økologisk mat.

 

Kontaktperson: Kari Mette Holm, kmh@fmve.no - Hun har også laget informasjonen over.

Tel. 33 37 23 67/997 44 206

Annonsører

Samarbeidspartnere