Vil bønder legge om til økologisk drift?

21.01.2013
Spørreundersøkelsen «Trender i Norsk landbruk» oppgir at ni av ti bønder ikke vil legge om til økologisk drift. Samtidig ser vi at salgstallene for økologiske produkter øker mer enn noen sinne. Dette viser at det må satses langt sterkere på tiltak rettet mot omlegging til økologisk landbruk, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.

Sprikende tall

- Bildet er likevel ikke fullt så dystert som spørreundersøkelsen kom fram til. En større evaluering i regi av Statens Landbruksforvaltning (SLF) tidligere i høst viste at 24 prosent av bøndene har vurdert å legge om til økologisk produksjon, forsetter Andersen. Riktig nok var spørsmålet stilt på en noe annen måte, men tallene gir likevel et langt lysere bilde av mulighetene, sier Andersen. SLF-undersøkelsen ble utført av Vista Analyse i forbindelse med en evaluering av tilskuddsordningen som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat i Norge, og har et tallgrunnlag på 4000 bønder. Til sammenlikning har Bygdeforskning et tallgrunnlag på 1500.

Både miljø og marked er viktig

Bygdeforskning mener den viktigste begrunnelsen for å fremme omlegging til økologisk er miljøhensyn, og at etterspørselen i markedet ikke bør tillegges så stor vekt.

- Bygdeforskning har rett i at omlegging til økologisk produksjon har store miljøgevinster. Dette er i seg selv en viktig grunn til å arbeide aktivt for omlegging til økologisk drift. Men en økt etterspørsel vil også stimulere til et mer økologisk Norge, sier Andersen. - Økologisk mat har en rekke fordeler for forbrukeren, for eksempel at den er fri for kunstige tilsetningsstoffer og sprøytemiddelrester. Derfor må det arbeides for økt økologisk forbruk og omlegging til økologisk drift samtidig.

Samvirkebedriftene setter rammene

De siste par årene har ikke de store samvirkebedriftene Tine og Nortura etterspurt flere økologiske produsenter, siden de har hatt problemer med å anvende økologiske råvarer til økologiske produkter. Dermed stopper rekrutteringen opp, da bønder som måtte ønske å legge om til økologisk ikke får mulighet til å ta ut merpris. 2012 viser en stor økning i salget av økologisk mat, for eksempel egg og melk. Den store markedsføringskampanjen som ruller over tv-skjermene for tiden vil stimulere dette ytterligere. Vi kan derfor håpe at samvirkebedriftene snart vil ha behov for å rekruttere nye økologiske bønder, avslutter Regine Andersen.

Bakgrunn for denne pressemeldingen er dagens oppslag i Nationen.

Se også rapporten fra Statens Landbruksforvaltning.

Annonsører

Samarbeidspartnere