Vil du bli økologisk bybonde på Bodin Gård?

24.06.2016
Nå har du mulighet til å bli med på et spennende eventyr. Driften av Bodin Gård ble overtatt av Bodin SA fra 1. januar 2016. De har foreløpig fire andelseiere med allsidig bakgrunn og erfaringer, og inviterer nå flere til å bli med å utvikle gården til et moderne mangesysleri. To stillinger skal også besettes.

Bodin Gård ligger i gangavstand til Bodø sentrum. Å ta vare på jorda her og drive bynært landbruk der folk kan bidra og engasjere seg i ulike aktiviteter, er viktig. Samvirket Bodin SA leier driftsbygning, garasje, maskiner, en del av melkekvoten og hele innmarka av Bodø kommune. De kjøpte kyrene på gården ved overtakelsen og har supplert med nye. Melkeproduksjon er ett av satsingsområdene. For å utvikle gården som arena, og for å utvikle et gjennomført økologisk landbruk, har Bodin SA bedt om å få leie hele tunet og utmarka på gården i tillegg. Et samarbeid med Nordland psykiatriske sykehus om dyreassistert terapiarbeid er allerede reetablert.

Målsetting
Bodin SA vil utvikle Bodin gård til ett av tre nav på Rønvikjordene, i samspill med Kultursenteret og med Vågønes gård. Sentralt i dette er å utvikle driften med stor kontaktflate mot innbyggerne i Bodø, direkte koblet mot offentlige og private virksomheter i byområdet, organisasjoner, familier og privatpersoner. De vil også dokumentere arbeidet ved å involvere studentmiljøet og forskningsmiljøet.

Mangfold av oppgaver
Bodin SA er i oppstartsfasen. I invitasjonen som du finner her, kan du lese mer om hvilke planer de har framover for utvikling av aktivitetene på gården. De ønsker flere medeiere i landbruket, de ønsker folk som kan tenke seg å utvikle sin egen arbeidsplass på gården og frivillige som vil være med å bidra. Stikkordet er mangfold, og som invitasjonen viser, mangler det ikke på idéer. Sjekk selv. De ser gode ut!

I første omgang er det stillingen som daglig leder og som ansvarlig for melkeproduksjonen som skal fylles.  I tillegg følger en lang liste med små og store mulige deloppgaver som etterhvert kan utvikles til egne stillinger. Framdriftsplanen er delt inn i 4 områder:

1. Bodin SA. Utviklingsarena, samarbeid, nettverksbygging

2. Bodin SA. Bygningsbehov, tun som arena

3. Utviklingsoppgaver Bodin Gård. Landbruksproduksjon

4. Bodin Gård. Videreforedling, omsetning, service og tjenester, spesialiteter

Ta kontakt
Høres dette spennende ut? Du finner kontaktinformasjon i invitasjonen! Har du ikke tid til å åpne den, er det Håkon på 905 36 166 /hakon@heltgronn.net eller Vemund på 482 49 765 /vemund_kristiansen@hotmail.comTekst: Jens Petter Homleid

Foto: Vemund Kristiansen

Annonsører

Samarbeidspartnere