Vil tillate mer gift i maten

17.10.2012
Mattilsynet vil nå øke grenseverdiene for sprøytemiddelet glyfosat 100 ganger. Får Mattilsynet gjennomslag for sitt forslag, vil det føre til mer gift i maten.

Mattilsynet går nå gjennom høringsinnspillene til forslaget om å øke grenseverdiene for sprøytemiddelet glyfosat i maten 100 ganger. En slik kraftig økning i bruk av sprøytemidler er skadelig for både mennesker og miljø. Ny forskning viser blant anent at glyfosat kan føre til celleskader hos mennesker.

 

– Vi vil ikke ha mer gift i norsk mat. Mattilsynet, som skal sikre oss ren og sunn mat, må ta til fornuften å si klart nei til dette, sier fagsjef Jon Magne Holten i Oikos - Økologisk Norge.

 

Oikos - Økologisk Norge, Framtiden i våre hender, Grønn Hverdag og Forbrukerrådet jobber sammen med en rekke andre forbruker- og miljøorganisasjoner – for at Mattilsynets ikke skal få gjennomslag hos norske politikere for sitt forslag. Flere av de nye sprøytemidlene truer helse og natur. Noen kan være kreftfremkallende, andre kan gi fosterskader og atter andre er hormonforstyrrende. Les mer om dette i høringsbrevet som er sendt til Mattilsynet.

 

– Det er lite trolig at Mattilsynet går mot sitt eget forslag. Derfor ber vi vår nye helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre om å sette en stopper for at vi stadig får mer giftrester i maten. Helseminister Støre har makt til å gjøre dette, og den bør han bruke. Vi kan ikke ha en situasjon hvor norske forbrukere får stadig mer gift i maten, sier  Liv Thoring, seniorrådgiver i Framtiden i våre hender.

 

Mens Norge er på god vei til å tillate mer bruk av giftrester, ser vi eksempler på det motsatte i Europa. Det tsjekkiske mattilsynet fant tidligere i år så høye verdier av glyfosat i importerte kanadiske linser, at store mengder mat er blitt returnert fra hele EU.

 

På internett er det satt i gang en underskriftsaksjon. Nesten 12.000 har sagt nei til mer gift i maten. Du kan også gjøre det her. Underskriftene vil bli overlevert norske politikere.


Glyfosatsprøyting har økt med hele 300 prosent på 20 år her til lands. Mattilsynet ønsker nå trolig å øke grenseverdiene etter påtrykk fra det enorme, amerikanske kjemikonsernet Monsanto som bruker glyfosat til tvangsmodning. Tvangsmodning er en ny type giftbruk som brer om seg i jordbruket, og det går ut på å dynke åkeren i glyfosat. På den måten drepes plantene, slik at man kan høste tidligere. Giften brukes for å styre innhøstingstidspunktet, slik at bonden kan ta hensyn til for eksempel værmeldinger og ferier.

 

Mattilsynet på sin side viser til at de nye grenseverdiene er godkjent av EFSA (European Food Safety Authority). EFSA får imidlertid kritikk for å bruke industriens egne studier og data, og ikke uavhengig vitenskap, når de tar beslutninger om vår mattrygghet. I følge Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), har 77 prosent av medlemmene i EFSAs arbeidsgrupper en tilknytning til industrien, og EFSA godtok i juli 2012 et kontroversielt verktøy for risikovurdering kalt TTC (Threshold of Toxicological Concern). TTC gir industrien mulighet til blant annet å omgå testing, og tar heller ikke høyde for at foster og barn i vekst er ekstra sårbare for eksponering for kjemikalier.

 

Glyfosat er verdens mest solgte ugrasmiddel, både innen jordbruk og i privathager, og er mest kjent under navnet Roundup fra Monsanto. Produsenten Monsanto markedsfører Roundup som helt ufarlig, men skriver samtidig på sine hjemmesider at det tar to til tre uker før giften er suget opp og ned i røttene, og at barn og dyr bør leke andre steder i denne tiden, hvis Roundup brukes i hager.

 

Mattilsynet har også ved tidligere anledninger i år foreslått å øke grenseverdiene for sprøytemidler i norsk mat.

Annonsører

Samarbeidspartnere