Vil vise matens sanne pris

02.03.2016
Økologisk mat er klart billigst, hvis du regner med sosiale og miljømessige kostnader matproduksjon fører med seg, mener folkene bak kampanjen True Cost of Food. De vil vise forbrukerne den sanne prisen på maten.

Mat har aldri vært så billig som nå. Samtidig har alle matvarer et økologisk fotavtrykk og en sosial kostnad som vi ikke alltid ser og som heller ikke alltid er forsvarlig.
Ifølge FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) ligger miljøkostnaden, som følge av moderne matproduksjon, på rundt 700 milliard dollar, mens de sosiale kostnadene ligger på 900 milliard dollar; totalt er dette 1,6 billion dollar.

Økomat koster minst
Hvis produktene hadde reflektert de virkelige kostnadene, hadde økologiske produkter vært signifikant billigere enn konvensjonelle. Dette er det viktigste budskapet til True Cost of Food-kampanjen, lansert under Grüne Woche i Berlin i januar. Kampanjen er først og fremst rettet mot europeiske økologiske supermarkeder og - butikker og skal i første omgang vare i fire år.
– Innen da skal forbrukeren ha forstått at økologisk i sum ikke er dyrt sammenlignet med ordninære produkter, mener kampanjens initiativtakerne.

Tar med reelle kostnader
Volkert Engelsman, administrerende direktør og gründer av Nature & More/Eosta, er initiativtakeren til kampanjen. I 2015 ledet han den internasjonale kampanjen Save Our Soils, som rettet oppmerksomheten mot den verdensomfattende jordutarmingen i forbindelse med FNs jordår. Engelsman forklarer hvorfor jordkampanjen ble til en True Cost- kampanje.
– Vi ville gjerne koble en pengeverdi til jordutarming og sammenligne økologiske og ordinære produkter. Mens vi jobbet med dette, kom FAO med en ny modell for å beregne kostnadene av vannforurensing, tap av biodiversitet, klimaforandringer, påvirkning på helsen og sosiale sammenhenger.

Ellers belastes barnebarna
Dette er grunnen til at vi bestemte oss for å kjøre i gang en bredere kampanje og ikke kun konsentrere oss om jord, sier Engelsman som fortsetter;
– Hvis du ser på disse beregningene er det krystallklart at konvensjonell mat bør være mye dyrere enn økologisk mat. Vi kan nå også vise hvor store forskjellene er. Hva er miljøkostnadene og de sosiale følgene som vi overlater til våre barn og barnebarn, dersom vi ikke gjør endringer nå?

Forskjell i penger
For å gjøre dette forståelig har vi utviklet en kommunikasjonsmetode vi har kalt Nature & More True Cost Flower. Med dette verktøyet kan du få et inntrykk av de reelle forskjellene målt i kroner og øre bare ved et øyekast.
Markus Arbenx, direktør og co- host i IFOAM, understreker at det er en absolutt nødvendighet å inkludere alle kostnader. – Myndighetene må rense drikkevannet som er forurenset av nitrater, imens blir bøndene fattigere, husdyrene lider og mange ville arter dør ut. Ingen vil at dette skjer, men det skjer likevel.

La forurenseren betale
Den eneste måten å stoppe dette på er å la forurenseren betale regningen, istedenfor skattebetalerne, bønder, de neste generasjonene eller økosystemene, slik tilfellet er i dag.
– Transformasjonen er alt satt i gang. Økologiske bønder, foredlere og butikker viser forbrukeren hvilken vei som er riktig når det gjelder bærekraftig matproduksjon. Det er bare mulig å gjennomføre økologisk over hele bredden dersom prisene reflekterer de sanne kostnadene matvarene fører med seg, sier Felix Prinz zu Löwenstein, daglig leder i det tyske forbundet, Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, BÖWL. (forbund for økologisk næringsmiddelindustri, overs. anm.)

Viser sann pris i butikk
Den Berlinske, økologiske dagligvarekjeden BioCompany er den første kjeden som formidler budskapet til kundene i butikken.
– Vi er glade for at vi er den første kjeden i Tyskland som viser den virkelige kostnaden av matvarer til forbrukeren. De første resultatene som kommer frem her, bekrefter valget vi har tatt for lenge siden; økologisk er fremtiden, sier Georg Kaiser, direktør i BioCompany.

Samarbeid med FAO
True Cost of Food er utviklet i samarbeid med FAO, som i 2014 publiserte den banebrytende rapporten Full Cost Accounting. Kampanjen blir også støttet av paraplyorganisasjonen for økologisk IFOAM - organics international, og den tyske stiftelsen Ökologie und Landbau (økologi og landbruk, red. adm.).
Den tidligere landbruksministeren i Tyskland Renate Künast, sier at det lenge har stått på den politiske agendaen å ha med i regnskapet hvilke miljømessige og sosiale kostnader matproduksjonen fører med seg.

– Det har blitt snakket om dette i tiår. Det er derfor et revolusjonerende skritt å gjøre informasjon om de indirekte kostnadene tilgjengelig for forbrukeren. Det er nettopp en matrevolusjon vi trenger! sier hun i en pressemelding.

Relaterte artikkel: Nationen

Tekst: Oversatt og bearbeidet fra nederlandsk av Emma Gerritsen
Bilde: Nature & More

Annonsører

Samarbeidspartnere