Villsaukongen

21.12.2009
I Midsund i ute i havet i Møre og Romsdal er det mange økologiske villsauer. Her holder også den norske villsaukongen til med Ingrid og Per Kåre Ræstad Foreløpig har ingen trukket tittelen i tvil. Under Bondens Marked i Molde rett før jul trakk salgsboden mye folk, kø var det når vi tenkte å ta en prat. Her var selvsagt pinnekjøtt det sentrale, men han solgte også flotte skinn av villsau.

Villsauproduksjonen er med på å redde landbruket på Midsund 

 Tidligere har flere av produsentene på Midsund fortalt at de hadde slutten med drift av gårdene om de ikke hadde gått over til villsauproduksjon.  Det er knapt en melkebonde igjen på øya.  Villsauproduksjonen klarer de å kombinere med anna tidkrevende arbeid og på den måten blir landbruksjord og kulturbeite hold i hevd.  Miljøet i Møre og Romsdal er blant annet bygd opp ut fra pionerarbeid som den tidligere kjente skihopperen Ingolf Mork har etablert. 

 

Reidar Andestad daglig leder i Oikos, utfordrer KSL Matmerk til å stille krav om økologisk drift når de oppretter spesisialtietsmerke på villsau fra kysten.

KSL Matmerk bør knytte økologisk drift til spesialitetsmerking av villsaukjøtt fra kysten

Nå venter villsauprodusentene på at spesialitetsgodkjenningen for vilsau fra kysten skal komme på plass fra KSL Matmerk.  Dette håper de vil gi et løft i markedsføring og bedre pris.  -Oikos ser gjerne at en knytter hele denne produksjonen opp mot økologisk drift, sier  Reidar Andestad, daglig leder.  Deremed vil vi både få spesialitetsmerke og det økologiske merket på produktene, foreløpig er det dessverre ikke lagt føring på en slik kombinasjon.  KSL Matmerk har asnvar for både spesialitetsmerking i Norge og for den genrelle økologiske informasjonsvirksomheten, kanskje de kan sette dette i sammenheng for første gang, sier Reidar Andestad.

 

Villsaukongen Ræstad

Villsaukongen Ræstad holder til på Stegan Gård Ræstad, 6475 Midsund. Bedriften ble stiftet i 2005.

 

Villsauen tar over langs kysten

Villsauen er på ny blitt viktig for mange kystbønder. Ofte følger en økologisk godkjenning som en naturlig forlengelse av denne driftsformen.

 

Villsauen, eller utegangersauen, trives på øyer langs kysten av Sør-Norge. Den beiter på lyng, grasvekster, tang og tare, og i det milde kystklimaet kan den gå ute hele eller store deler av året. For noen tiår tilbake var denne sauerasen i ferd med å bli glemt, men i de seinere årene har den på ny blitt viktig for mange kystbønder.

 

Samarbeid i villsaulag

Solund kommune i Sogn og Fjordane er ett av stedene langs kysten hvor villsauen har funnet fotfeste. En stor del av bøndene i kommunen har gått sammen om å danne to villsaulag, og på Tungodden og Hågøy går nå til sammen rundt 300 villsau skriver Debio.

 

Så langt i år er 43 produsenter godkjent for økologisk villsauhold av Debio. Les mer om villsau hos Norsk Villsaulag.  - Den mest kritiske faktoren for at denne veksten skal fortsette, er at det gis et tillegg for dette kjøttet som gjør produksjonen lønnsom, sier Reidar Andestad.  Her har Nortura og flere en jobb å gjøre.

 

Les om økologisk villsau i informativ artikkel hos Debio

 

----------------

 

Saken er tilrettelagt av Reidar Andestad, reidar@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere