Vilt og økologisk på nytt slakteri Trøndelag

19.11.2011
I høst startet det lokale slakteriet , Levanger Kjøtt og Vilt AS, opp virksomheten i nye og moderne lokaler sentralt i Nord-Trøndelag. Da vi var innom var det mottak og partering av elgkjøtt som var hovedproduksjonen. Her tar de også imot stor- og småfe og gjerne økologisk produsert . – Når vi får inn økologisk kjøtt kjører vi produksjonen om morgenen, forteller daglig leder Arnt Olav Grendahl som er glad for samarbeidsavtale med Naturkjøtt BA. Økologiske produsenter i området regner nå med økning av produksjonen som følge av anlegget, kom det fram fra produsenter vi møtte.

Fryselageret hos Levanger Kjøtt og Vilt.  Foto: Oikos


Bedrer muligheten for lokalt økologisk kjøtt

Det har tatt tid å få på plass de moderne maskinene, men nå er det meste på plass og i bruk. Naturkjøtt vil bruke dette anlegget aktivt etter å ha blitt satt tilbake etter at den gamle fabrikken ble brannskadet og har ikke hatt det volumet som vi har beregnet siste året, forteller daglig leder i Naturkjøtt Berit Nordstrøm. Nå håper de å kunne få opp volumet og få en enklere logistikk. Videre har Levanger Kjøtt og Vilt utstyr for både å lage farseprodukter og kjøtt som er nyttig for Naturkjøtt BA.

 

Agronom og slakter

Arnt Olav Grendahl er utdannet slakter og agronom, og er opptatt av utvikling av lokale produkter. Nytt slakteri sto ferdig høsten 2011 på Mule i Levanger. Levanger Kjøtt og Vilt A/S. Her blir slakting, skjæring og foredling for flere lokale produsenter ivaretatt, i tillegg til mottak av vilt. Bedriften ser veldig positivt på samarbeidet med de økologiske produsentene i Naturkjøtt BA og tror dette er en viktig satsing for framtida, skriver Naturkjøtt på sin hjemmeside.

 

Ivrige folk på på økologisk studietur i Nord-Trøndelag, her på orientering ved Levanger Kjøtt og vilt.  Foto: Oikos

 

Denne saken er laget av Reidar Andestad som besøkte anlegget i Levanger sammen med en rekke andre under studietur i oktober som del av Økoveka i Nord-Trøndelag.

 

Her kommer du til hjemmesiden til Levanger Kjøtt og Vilt  AS

 

Her kan du lese mer om Naturkjøtt BA og hvor de selger sine produkter

 

Annonsører

Samarbeidspartnere