Vinnere i kampen om å bli økologiske foregangsfylker

30.04.2009
Statens Landbruksforvaltning har nå offentliggjort hvilke fylker som ligger best an til å bli økologiske foregangsfylker her i landet. Første runde i vurderingen er ferdig og fylkene har fått frist til 4. juni med endelig søknad.
- Oikos har store forventninger til fylkenes oppfølging av sine spesielle ansvarsområder, sier Reidar Andestad.

  

Bildet: Frukt og grønnsaker fra Kolonihagen.1. Østfold og Oslo og Akershus (prosjekt for økt forbruk av økologisk mat), Buskerud (prosjekt innen jordkunnskap og jordkultur), Vestfold (prosjekt for økologisk grønnsaksproduksjon), Hordaland og Sogn og Fjordane (prosjekt for økologisk frukt- og bærproduksjon) og Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (prosjekt for økologisk melkeproduksjon). 

Bildet: Oslo, Akershus og Østfold skal være foregangsfylker for økt økologisk forbruk. Her er Mary Tønder fra Fylkesmannen i Oslo/Akerhus på øko-seminar for Vikenfylkene.


2. Fylker som inviteres til å sende søknad i 2010 med utgangspunkt i den innsendte skissen. Søknaden vil kunne gi foregangsstatus i 2010 med budsjettmessige konsekvenser fra 2011. I forhold til disse fylkene vil det bli en oppfølging i løpet av året. I denne kategorien er Telemark, Hedmark og Oppland, og Nordland.

 
3. Fylker som kan sende ny skisse i 2010 for å være blant de fylkene som vil kunne bli invitert til å sende søknad om å få foregangsstatus i 2010.

Særskilte prosjekter for korn og sau

Når det gjelder produksjonene korn og sau vil ingen fylker bli gitt foregangsstatus, da disse produksjonene allerede er ivaretatt gjennom spesifikke program. I forhold til økologisk kornproduksjon pågår det en nasjonal kampanje i regi av Landbruks- og matdepartementet. Les mer om kornkampanjen. I tillegg har Statens landbruksforvaltning fra 2007 årlig gitt tilskudd til helkjedeprosjektet "Fellesløft for norsk økologisk matkorn".

Økologisk produksjon av lam og sau ble prioritert av LMD da et satsningsprogram, med Norsk landbruksrådgiving som prosjekteder, ble startet i 2006. Rådgivningen i dette prosjektet "Gratis førsteråd sau" er fortsatt et tilbud til saueprodusenter i hele landet. For disse to produksjonene ville en eventuell foregangsstatus kunne virke konkurrerende i forhold til pågående arbeid.


Les hele saken hos
SLF.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere