Voksende økologisk produksjon i Kina

12.11.2011
Det er en økende interesse for økologisk mat i Kina, rapporter flere personer vi har snakket med som arbeider med dette i landet. Økologisk regelverk og sertifisering er på plass på en rekke områder. Det gjelder både innen landbruk og fisk. Kina er det største landet i verden innen oppdrett, der mange dammer blir benyttet til dette utover hele landet. Når det gjelder tilgangen til økologisk mat er den begrensa og ofte relativt kostbar, men tilbudet blir stadig bredere.

Bildet viser en av de økologiske sertifiseringsorganisasjonene i Kina samlet til møte.

 

Oppdrettsfisk i Kina som også er økologisk sertifisert

 

Kina bygger opp kunnskap og strukturer for økt økologisk produksjon

Under den store verdenskongressen for økologisk mat i Sør-Korea tidligere i høst var det bred representasjon fra universiteter i Kina, sertifiseringsorganisasjoner, myndigheter og organisasjoner. - Slik som miljøsituasjonen er i store deler av Kina og med de matskandaler som har rystet landet, skulle mange ting ligge til rette for en god vekst i økologisk produksjon og omsetning, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.  Han har hatt dialog med kineserne som står sentralt i dette arbeidet. Kina er også som på på hugget med å være med på økt eksport av økologisk mat til særlig USA og Europa.  Dette øker interessen for slik produksjon i Kina.

 

Grønn økologisk te fra Kina som selges i Norge.  Foto:  blivakker.no

 

Kina selger mye til USA

Kina eksporter mye mat til USA, det gjelder også økologisk mat.  I 2008 var det 216 ulike økologiske matprodukter i amerikanske butikker, dette vokste med 200% i 2010, da kunne man finne 669 ulike økologiske matprodukter i USA.  Te og brokkoli er blant de mest importerte økologiske produktene.  Det har også vært stor debatt om økologisk mat fra Kina i USA og hos Wholefood om sertifseringen i Kina er uavhengig og god nok.  En rekke skipslaster med mat, ikke økologiske, har blitt stoppet på grunn av sprøytmiddelrester og ikke godkjent hygiene.

 

I april, 7.-9. 2012 arrangeres det stor handelsmesse for naturlig og økologisk mat i Bejing.

 

Her er oppslag i New Yorsk Times fra 2010 om inspeksjon av økologisk mat i Kina

 

Annonsører

Samarbeidspartnere