Yara kartlegger konkurransen fra økologisk landbruk

13.03.2012
-Kunstgjødselgiganten Yara taper omsetning når økologisk landbruk går fram. Nå har Yara fått forskningsstiftelsen NILF til å lage en rapport om offentlig støtte til økologisk landbruk. Hele 5,7 % av landbruksarealet i Norge er økologisk, inkludert det som er under omlegging. Dette betyr mange millioner kroner i tapt omsetning for Yara, sier Reidar Andestad daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.

Han er ikke overrasket over at Yara er bekymret over denne utviklingen. Regjeringens målsetning er som kjent 15 % økologisk produksjon innen 2020.

 

Viktig informasjon for børsen

 

- Oslo Børs bør merke seg at Yara velger å bruke midler til en slik kartlegging. Økologisk landbruk er på vei opp i de fleste land. En slik utvikling vil svekke Yaras omsetning framover. Oikos mener på linje med økologiske organisasjoner over hele verden at miljøet og klimaet taper på den omfattende bruken av kunstgjødsel, og at jordkvaliteten blir høyere uten. Det er derfor ikke lov med bruk av kunstgjødsel i økologisk produksjon, sier Reidar Andestad.

 

 

Omlag 30 prosent av den offentlige støtten til økologisk landbruk er produsentrettet. Det viser en kartlegging NILF har foretatt av offentlig støtte til økologisk landbruk inkl. støtte til forskning, rådgivning, undervisning og forvaltning, skriver NILF.

 

 

Lavere støtte i 2010 enn 2009

 

Kartleggingen viser et totalt støttebeløp på henholdsvis 402 og 396 mill. kroner i 2009 og 2010. Av dette er produsentrettet støtte eksklusive BU-midler beregnet til henholdsvis 111 og 122 mill. kroner. Den største enkeltposten i oversikten er støtte til forskning som er anslått til 142 mill. kr i 2010. Anslaget for utlegg til forskning bygger på NIFUs beregninger som utgis hver annet år. - Det er overraskende at støtten er lavere i 2010 enn i 2009, sier Reidar Andestad.

 

 

Førstehåndsomsetning på 41 millioner

 

Utover offentlige tilskudd er det særskilte pristillegg for økologiske produkter. Samlet førstehåndsomsetning av økologiske husdyrprodukter og korn fra norsk jordbruk er for 2010 anslått til 410 mill. kroner. Merverdien av disse produktene sammenlignet med tilsvarende volumer konvensjonelle produkter, utgjorde 79 mill. kroner. Anslagsvis 43 prosent av førstehåndsomsetningen ble videresolgt som økologisk, skriver NILF.

 

 

 

Oppdragsgivere for prosjektet er: Felleskjøpet Agri, Fiskå Mølle, Norgesfôr og Yara Norge.

 

Les rapporten her

 

 

Publisert: 12.03.2012 | Sist oppdatert: 12.03.2012

Annonsører

Samarbeidspartnere