Yara kartlegger økologisk landbruk

30.12.2011
Kunstgjødselselskapet Yara kartlegger nå hvor mye midler som brukes til økologisk landbruk i Norge. -Økologisk landbruk har hatt en fin framgang i Norge i de siste årene og 5,6 prosent av landbruksarealet i Norge er nå økologisk, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Han viser til at Yara taper penger på hver bonde som slutter med kunstgjødsel og legger om til økologisk landbruk.
–At Yara nå betaler Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forsking (NILF) for å gjennomføre en slik kartlegging viser at selskapet er bekymret for en videre økologisk vekst i Norge. Regjeringen har mål om at 15 % av økologisk landbruk skal bli økologisk innen 2020. Staten er også en stor eier i Yara, legger han til.

Rapporten er snart ferdig

-Oppdraget fra Yara er i sluttfasen, det betyr at rapporten er skrevet, men noen opprettinger foretas. Når det gjelder offentliggjøring, må vi vise til oppdragsgiverne, siden det er de som styrer dette etter overlevering, sier forsker Oddmund Hjukse hos NILF som lager rapporten. Oikos - Økologisk Norge er blant de som har svart på spørsmål som blir grunnlaget for rapporten.

 

Mindre klimautslipp fra økologisk landbruk

NILF presenterte før jul en rapport som viser at økologisk landbruk har mindre klimagassutslipp både per produsert enhet potet eller korn og per arealenhet, sier Reidar Andestad.  Ikke minst slår det store energibruket i produksjonen av kunstgjødsel ut i dette regnskapet, sier han.

 

Her finner du mer om dette

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere