Yara møter Brekk for å drøfte økologisk landbruk

16.03.2011
Det er ikke for å drøfte kunstgjødselsituasjonen og priser at Yara har bedt om et møte med statsråd Lars Peder Brekk, men for å diskutere økologisk landbruk. Dette vekker oppsikt hos Oikos – Økologisk Norge.

 

Yara og Brekk om økologisk landbruk

Yara og statsråd Lars Peder Brekk i Landbruks- og matdepartementet (LMD) skal i følge postjournalen til LMD ha møte om økologisk landbruk torsdag 24.mars.  Yara vil stille med administrerende direktør, Jørgen Haslestad. Kunstgjødselsindustrien med norsk-eide Yara er blant de største og mest aktive motstanderne av økologisk landbruk og taper inntjening hver gang økologisk landbruk går fram, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge.

Oikos ber om å få være med på på LMDs møte med Yara 

Økologisk landbruk vinner nå fram over hele verden. FN publiserte nylig en rapport som som hevder at matproduksjonen i fattige land kan dobles ved bruk av økologiske jordbruksmetoder. Det er oppsiktsvekkende at Yara ber om møte med LMD for å ta opp økologisk landbruk. - Dette lukter det lite miljø, men mye kunstgjødsel av, sier Andestad som forteller at Oikos nå ber LMD om å få være med på samme møte.  Yara har vel ingen ting å skjule som tilsier at vi ikke kan delta på dette møtet, sier han.

Annonsører

Samarbeidspartnere