Yara vil utrydde regnskog i Brasil for å utvinne fosfor

28.11.2009
- Om noen få tiår er det slutt på kjente og utvinnbare kilder for fosfor. Verden må klare seg uten kunstgjødsel, og prisen på kunstgjødsel vil fremover stadig stige på grunn av knapphet på fosfor. I Norge er det nesten bare Oikos som gir denne elementære informasjonen, sier Reidar Andestad.

Yara er ikke direkte inne i okkuperte Vest-Sahara slik flere av deres konkurrenter er, men jakter på fosfor-ressurser andre steder. Nå vil selskapet fjerne regnskog i Brasil med utryddingstrua planter og dyr. Her vil de etablere gruvevirksomhet for å utvinne fosfor, rapporterer Norwatch.

 

Norwatch avslører Yara

Miljøorganisasjoner og lokalbefolkning som Norwatch har snakket med, er bekymret for to forhold ved Yaras planer for fosfatproduksjon i et skogsområde ved Anitápolis i Sør-Brasil, skriver Norwatch.

 

For det første betyr det at vernete regnskogsområder må rives opp eller legges under steinmasser og vann. Noen av områdene består av verneverdig regnskog, andre områder av skog som er i ferd med å returnere til opprinnelig tilstand.

 

Selv om de største delene av prosjektområdet allerede er jevnet med jorden av Yaras forgjengere og av småbrukere, vil likevel 82 hektar vernet skog måtte fjernes gjennom prosjektet. Et par hundre hektar skog som er i ferd med å returnere til opprinnelig tilstand vil også fjernes. 

 

For det andre kommer prosjektet til å demme opp elven Rio dos Pinheiros, som leder ut i det større vassdraget Braço do Norte. Miljøorganisasjoner, beboere og kommuner lenger ned i elveløpet er bekymret for om utslipp eller ulykker kan skade deres viktigste vannkilde. Demningens nærmeste naboer bor bare 600 meter nedstrøms.  

 

Grundig miljøanalyse

Yara forklarer i et brev til sine eiere i det norske Nærings- og handelsdepartementet 14. juli i år at de har benyttet seg av 20 uavhengige eksperter i kartleggingen av miljøeffektene av prosjektet. Ekspertene har "brukt mer enn 20.000 timer på å skrive 18 bøker med mer enn 2500 sider om denne saken". Det var slik prosjektet fikk sin miljøtillatelse, skriver Yara til NHD. 

 

Les hele saken hos Norwatch - der teksten over er hentet fra.  Norwatch er Framtiden i våre henders utredningsorgan.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere