Youtube-filmer skal skaffe mer økomelk i nord

05.02.2015
Tine Nord ønsker at flere bønder skal levere økologisk melk til meieriet i Harstad. Nå har de laget filmer der erfarne økomelk-produsenter formidler sine erfaringer. Se filmene på Youtube.

- Vi vil øke interessen blant bønder for produksjonen av økologisk melk i Nord-Norge. Da må vi løfte fram de som allerede leverer økologisk, deres erfaringer og hvilke råd de kan gi, sier fungerende prosjektleder i prosjektet «Økt produksjon av økomelk i Nord-Norge», Hanne Strand.

Trenger mer økomelk

Prosjektet har som mål å sikre råstofftilgangen og øke anvendelsesgraden av økologisk melk i Nord-Norge. Opprinnelig var målet for prosjektet å øke produksjonen til 7 millioner liter i året. Forsvaret er en stor avtaker og en stabil kunde.

Nå går Tine nye veier og tar i bruk videofilmer på youtube der økomelk-produsenter i området forteller om sine erfaringer. I den ene filmen møter vi familien Theodorsen i Harstad.

Vil doble produksjonen

I Hele Nord-Norge er det i dag bare 14 melkeprodusenter som har avtale om levering av økologisk melk, skriver tine.no i sin omtale av prosjektet.

I 2014 leverte de 14 produsentene til sammen 1,5 millioner liter. TINE Meieriet i Harstad tapper økomelk til storhusholdning, først og fremst til alle Forsvarets kantiner.

Det er nå bestemt at prosjektet skal vare ut 2016 og at målet er å øke produksjonen til 3,5 millioner liter.

Ønsker flere øko-bønder

- Vi ønsker nye avtaler med produsenter som kan levere økomelka si til meieriet i Harstad, sier fungerende prosjektleder Strand til Harstad Tidende.

Konkret betyr dette at TINE ønsker flere økologiske melkebønder i områdene Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms samt fra Steigen og Hamarøy.

Skal sikre markedsdekning

Det er et mål for prosjektet å sikre stabil og bærekraftig produksjon av økologisk melk i Nord-Norge, slik at både det nåværende og det framtidige markedsbehovet for økologisk melk i landsdelen, dekkes.

- Økomelk-prosjektet har bidratt til å sette økologisk produksjon på dagsorden på en positiv måte i landsdelen. Men fortsatt gjenstår det mye for å nå prosjektets mål for økologisk råstofftilgang, sier Strand.

- Jeg håper andre melkeprodusenter lytter godt til hva erfarne økoprodusenter har å fortelle.

Se flere av filmene HER

Se prosjektets facebook-side HER

Kilder:
Harstad Tidende

Tine

Annonsører

Samarbeidspartnere