reiseregning

Skjema for reiseregninger i Oikos lastes ned under. Husk også klimakvote ved bruk av bil/fly

Skjema for resiseregning finnes her

Oikos er Miljøfyrtårnsertifisert (siden 2005) og vi oppfordrer derfor sterkt til å bruke tog eller buss. Dersom bil eller fly brukes skal dette begrunnes i reiseregningsskjemaet, samt at man skal kjøpe klimakvote f.eks. på http://www.mittklima.no/ eller http://co2.klif.no/